Chủ đề nóng

doi tuong trom cho

  • “Có thể xử lý hình sự đối tượng trộm chó”

    “Có thể xử lý hình sự đối tượng trộm chó”

    “Ví dụ như hành vi trộm chó, nếu vận dụng quy định mới thì có thể đánh giá đây là hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, vẫn có thể xử lý hình sự, không nhất thiết phải căn cứ vào giá trị của tài sản bị trộm cắp”, luật sư Nguyễn Quang Tiến nói về quy định mới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015.