Chủ đề nóng

gắn kết nhờ “3 lá cọ”

  • Cán bộ - hội viên gắn kết nhờ “3 lá cọ”

    Cán bộ - hội viên gắn kết nhờ “3 lá cọ”

    “Với mục tiêu quan tâm sâu sát đến từng lũy tre xanh (làng mạc, thôn xóm), chúng tôi có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cấp hội với các đại lý thực hiện chương trình hỗ trợ phân bón trả chậm cho bà con nông dân trong toàn tỉnh” - bà Khổng Thị Thảo - Chủ tịch Hội Nông dân (ND) Hà Nam chia sẻ.