Chủ đề nóng

gia đình đối mặt với nguy cơ tan vỡ

  • 10 năm tha hương mong vun vén hạnh phúc mà ngày sum họp xa vời

    10 năm tha hương mong vun vén hạnh phúc mà ngày sum họp xa vời

    Ra đi bởi vô vàn những khó khăn những tưởng cuộc sống của lao động di cư từ quê ra phố sẽ bớt vất vả khi có tiền, ai ngờ lo lắng lại chồng chất. Dù có tiền, nhưng gia đình của lao động di cư lại lâm vào cảnh một chốn, bốn nơi, con cái không được chăm sóc cẩn thận.