Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn cho 14.030 lượt hội viên, nông dân trong quý I/2024

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ ba, ngày 02/04/2024 17:17 PM (GMT+7)
Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân quý I năm 2024 với nhiều nội dung quan trọng.
Bình luận 0

Sáng 2/4, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân quý I năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả về công tác Hội và phong trào nông dân quý I/2024 và phương hướng nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn cho 14.030 lượt hội viên, nông dân trong quý I/2024- Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Thanh

Theo đó, trong quý I/2024, các cấp Hội đã kết nạp mới được 347 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân trong toàn tỉnh lên 161.948 hội viên. 

Hội cũng tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Ngoài ra, Hội đã ban hành Chương trình số 02-CTr/HNDT ngày 02/02/2024 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; Kế hoạch số 19-KH/HNDT ngày 06/02/2024 về việc thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2024 đến các cấp Hội.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, đó là "Vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững" và "Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh".

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn cho 14.030 lượt hội viên, nông dân trong quý I/2024- Ảnh 2.

Ông Ngô Thế Hoàn - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hà Thanh

Hội cũng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi", phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng các ngành nghề, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, góp phần giảm nghèo, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển.

Các cấp Hội tiếp tục triển khai đến hội viên nông dân phong trào thi đua "Nông dân Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới"; thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; triển khai các hoạt động liên quan đến nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Trong quý I, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã thẩm định 46 hộ hội viên nông dân tại xã Minh Lập - huyện Đồng Hỷ đề nghị vay vốn theo thỏa thuận số 1765/HND-AGRIBANK ngày 12/12/2023 giữa Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên và Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên về việc cho vay ưu đãi đối với khách hàng tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), các thành viên vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, tổ hợp tác, chi, tổ hội nghề nghiệp do Hội Nông dân tỉnh thành lập, quản lý.

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn cho 14.030 lượt hội viên, nông dân trong quý I/2024- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Trí Dũng - Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đọc báo cáo kết quả về công tác Hội và phong trào nông dân quý I/2024. Ảnh: Hà Thanh

Cùng với đó, Hội Nông dân các cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức 267 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 14.030 lượt hội viên, nông dân tham gia. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cho hội viên, nông dân thiếu vốn đầu tư sản xuất, đôn đốc thu hồi nợ, duy trì công tác cung ứng vật tư phân bón, giống cho hội viên nông dân phát triển sản xuất.

Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức khảo sát xây dựng 2 mô hình kinh tế tập thể tại huyện Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai. Xây dựng dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030".

Phối hợp Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn - Trường Đại học Lâm nghiệp tập huấn nông nghiệp hữu cơ và hệ thống đảm bảo cho các 20 thành viên tổ hợp tác, HTX trên địa bàn các huyện; triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ rừng và trang trại FFF II tại thị trấn Quân Chu - huyện Đại Từ.

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn cho 14.030 lượt hội viên, nông dân trong quý I/2024- Ảnh 4.

Bà Vũ Thị Kim Oanh - Trưởng Ban Xây dựng Hội (Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên) đọc dự thảo phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân quý II/2024. Ảnh: Hà Thanh

Trong quý II/2024, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành, thị đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, hội viên nông dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền triển khai các văn bản của Trung ương liên quan đến công tác Hội và phong trào nông dân, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trên người và vật nuôi, cây trồng...

Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân quý I/2024; hội nghị triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028; Quyết định số 182/QĐ-TTG ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2023".

Ban hành Hướng dẫn thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023 – 2028. Xây dựng kế hoạch tập huấn và xây dựng mô hình điểm chi tổ hội nghề nghiệp; triển khai hướng dẫn, hỗ trợ thành lập chi, tổ hội nghề nghiệp; triển khai xây dựng mô hình điểm làng nghề gắn với bảo vệ môi trường.

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn cho 14.030 lượt hội viên, nông dân trong quý I/2024- Ảnh 5.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Hà Thanh

Triển khai các lớp tập huấn, tuyên truyền: Xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp; phòng cháy, chữa cháy; chuyển đổi số; mô hình theo Quyết định 81/QĐ-TTg giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; công tác giám sát và phản biện xã hội…

Tiếp tục tổ chức thẩm định và giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho các dự án tại các huyện, thành, thị. Kiểm tra, giám sát hoạt động vay vốn Quỹ HTND, nguồn vốn ủy thác NHCSXH, Ngân hàng NNPTNT tại Hội Nông dân các huyện, thành, thị. Đôn đốc, theo dõi các chương trình, dự án, mô hình đang triển khai. Phối hợp hoàn thiện hồ sơ vay vốn của các hộ đề nghị vay vốn theo Thỏa thuận số 1765/HND-AGRIBANK ngày 12/12/2023 giữa Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên và Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên.

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn cho 14.030 lượt hội viên, nông dân trong quý I/2024- Ảnh 6.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên và Công ty TNHH Lucavi. Ảnh: Hà Thanh

Triển khai Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân và đánh giá kết quả triển khai Đề án "Bổ sung vốn điều lệ Quỹ Hỗ trợ nông dân, giai đoạn 2021 – 2025". Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác Hỗ trợ nông dân trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung liên quan, trình bày và đưa ra một số ý kiến, giải pháp trong phát triển công tác hội và phong trào nông dân, đề xuất phương hướng thực hiện một số chỉ tiêu cho phù hợp.

Cũng tại hội nghị, đại diện Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Lucavi (đơn vị chuyên phân phối sản phẩm hữu cơ) trong phát triển nông nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem