Chủ đề nóng

hướng mở

  • Hướng mở từ kinh tế vùng rừng ngập mặn

    Hướng mở từ kinh tế vùng rừng ngập mặn

    Người dân sống dưới tán rừng ngập mặn thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH - MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển (gọi tắt là Công ty Lâm nghiệp Ngọc Hiển) có nhiều niềm hạnh phúc đan xen.