Chủ đề nóng

kẹo gương Thu xà

  • Cầu kì làm kẹo trong suốt như pha lê và giòn tan ở Quảng Ngãi

    Cầu kì làm kẹo trong suốt như pha lê và giòn tan ở Quảng Ngãi

    Được gọi là kẹo gương vì miếng kẹo trong suốt như pha lê và giòn tan, dễ vỡ như gương. Kẹo gương từ xưa sản xuất chủ yếu ở Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa nhưng hiện nay kẹo gương có mặt khắp nơi ở Quảng Ngãi, chủ yếu tập trung ở khu vực thành phố.