Chủ đề nóng

kho khan khi quyet dinh nghi viec

  • BTV Vân Anh chia sẻ việc rời VTV

    BTV Vân Anh chia sẻ việc rời VTV

    BTV Vân Anh chia sẻ về việc rời VTV: “Cũng buồn chứ vì đó là công việc tôi gắn bó hơn 20 năm, nhưng thời gian đâu có dừng lại và giờ thì tôi cũng cần phải có những kế hoạch cho tương lai”.