Chủ đề nóng

"Làm không đúng quy trình, những lá phiếu sẽ thành thứ để trù dập nhau"

Nhóm PV điều tra Thứ sáu, ngày 18/09/2020 15:00 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Trong nhiều cuộc bỏ phiếu xếp loại hàng tháng mà tại đó, bà Vũ Thị Thương Huyền bị xếp "không hoàn thành nhiệm vụ", chỉ trong thời gian ít phút, sau khi Chủ tịch UBND thị trấn Sông Cầu phát biểu về tình hình thị trấn, người ta tiến hành phát phiếu, bỏ phiếu và kiểm phiếu, sau đó công bố kết quả xếp loại.
Bình luận 0

Thị trấn Sông Cầu làm chưa đúng quy định của Chính phủ

Trong bài viết Thái Nguyên: Xung quanh việc Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sông Cầu liên tục "không hoàn thành nhiệm vụ", nhóm PV phản ánh việc Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sông Cầu (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) có dấu hiệu bị trù dập sau khi đấu tranh chống tiêu cực, trong đó, việc áp dụng kết quả các cuộc bình xét hàng tháng để xếp loại cán bộ một cách máy móc là một trong những việc gây nên bức xúc.

Để làm rõ thêm về việc UBND thị trấn Sông Cầu áp dụng không đúng việc xếp loại cán bộ hàng tháng, chúng tôi xin phân tích từ Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức của Chính phủ vừa ban hành, có hiệu lực từ 20/8/2020.

Theo đó, nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (hàng năm) gồm:

1. Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác, không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức;

2. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Theo tài liệu trên, rõ ràng, cách làm của UBND thị trấn sông Cầu trong bình xét cán bộ đã đi ngược lại với quy định hiện hành của Chính phủ.

"Làm không đúng quy trình, những lá phiếu sẽ thành thứ để trù dập nhau" - Ảnh 1.

Bà Vũ Thị Thương Huyền (áo hồng ở giữa) trong lần giới thiệu mô hình trồng chè cho lãnh đạo địa phương. (Ảnh: NCVV)

Vì câu chuyện của bà Vũ Thị Thương Huyền diễn ra từ năm 2019 và kéo dài tới năm 2020, chúng tôi cũng trích dẫn thêm hai văn bản quy định vừa bị bãi bỏ trước khi Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức của Chính phủ vừa ban hành, có hiệu lực để thêm phần khách quan và thuyết phục.

Cụ thể, Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức nhấn mạnh: "Sau khi nhận được thông báo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của người hoặc cấp có thẩm quyền, trường hợp cán bộ, công chức viên chức không nhất trí với kết luận đánh giá, phân loại thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại".

"Làm không đúng quy trình, những lá phiếu sẽ thành thứ để trù dập nhau" - Ảnh 2.

Kết quả xếp loại hàng tháng của bà Vũ Thị Thương Huyền trong liên tiếp nhiều tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020 do cán bộ thị trấn tổng hợp. (Ảnh: NVCC)

Như đã nói, trong nhiều cuộc bỏ phiếu xếp loại hàng tháng mà tại đó, bà Huyền bị xếp loại "không hoàn thành nhiệm vụ", chỉ trong thời gian ít phút, sau khi Chủ tịch UBND thị trấn phát biểu chung về tình hình thị trấn, người ta tiến hành phát phiếu, bỏ phiếu và kiểm phiếu, sau đó công bố kết quả xếp loại. Không có phần nào nhắc việc các cá nhân trong cuộc họp thực hiện công việc ra sao, đạo đức thế nào…

Điều này hoàn toàn trái ngược khi trả lời PV, các vị lãnh đạo thị trấn và huyện đều khẳng định các cuộc bình xét được tổ chức một cách diễn ra khách quan, có nhận xét đánh giá các cá nhân đầy đủ và sau kết quả các cuộc "bỏ phiếu", họ không nhận được khiếu nại hay ý kiến gì từ bà Huyền.

Tiếp tục phân tích, chúng tôi xin trích Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức viên chức (mới vừa  bãi bỏ từ khi có Nghị định 90/2020/NĐ-CP, tức là từ ngày 20/8/2020).

Tại "Điều 29. Tổ chức thực hiện", nêu rõ: "Căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng các tiêu chí chi tiết để đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, trong đó phải tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình khi đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm phù hợp với các quy định tại Nghị định này".

Theo tài liệu PV có được, kế hoạch và kết quả công việc của bà Vũ Thị Thương Huyền trong vòng ít nhất hơn 1 năm qua chưa lần nào được xem xét, dùng làm căn cứ để thực hiện bất cứ đánh giá nào! Dưới danh nghĩa làm theo chỉ đạo của huyện, song thật ra đây là một cách "vận dụng sai" quy định. Không chỉ vi phạm quy định, điều này còn thể hiện sự mất dân chủ ở cơ sở.

"Nếu không có căn cứ và đối thoại, các lá phiếu kia sẽ vô nghĩa"

Để rộng đường dư luận, sau đây là cuộc trao đổi của nhóm PV với ông Nguyễn Quang Chung – Chủ tịch UBND thị trấn Sông Cầu về những nội dung tố cáo của bà Vũ Thị Thương Huyền tháng 7/2020.

"Làm không đúng quy trình, những lá phiếu sẽ thành thứ để trù dập nhau" - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Quang Chung - Chủ tịch UBND thị trấn Sông Cầu trong buổi làm việc với PV NTNN/Dân Việt. (Ảnh: Nhóm PV)

Thưa ông, có phải trong khoảng 6 tháng qua, bà Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vũ Thị Thương Huyền thường xuyên bị xếp loại "không hoàn thành nhiệm vụ"?

- Vừa qua, tháng nào chúng tôi cũng đánh giá và cũng có lưu kết quả. Có tháng (chị Huyền) được xếp là hoàn thành nhiệm vụ, cũng có tháng không hoàn thành nhiệm vụ, sau khi có biểu quyết của tập thể Ủy ban, cá nhân tôi không nhận định cho ai cả. Chỉ đánh giá công tác xã hội và triển khai cho cán bộ công chức bỏ phiếu.

Theo chúng tôi tìm hiểu, hàng tháng, có 11 người là lãnh đạo của UBND thị trấn cùng ngồi lại, tiến hành bỏ phiếu xếp loại kết quả công tác của từng người trong tháng, thưa ông?

- Khi đã quy định bỏ phiếu thì phải tôn trọng cái ý kiến cá nhân (của những người bỏ phiếu) và đâu cũng thế thôi. Cho nên khi thủ trưởng cơ quan đi phát phiếu, trực tiếp thu phiếu và trực tiếp kiểm phiếu, lưu trữ toàn bộ phiếu đó và có văn bản công khai kết quả thì phải tôn trọng ý kiến của tập thể.

Xin ông có thể xác nhận lại điều này: Hàng tháng, việc xếp loại bà Vũ Thị Thương Huyền hoàn thành hay không hoàn thành nhiệm vụ chỉ dựa trên lá phiếu của 11 người trong UBND thị trấn, trong đó có bà Huyền. Và chỉ trên cơ sở đó thôi, thưa ông?

- Không. Đó là đánh giá thực tế của từng tháng một và người quản lí phải tôn trọng dựa trên cơ sở kết quả đó. Tất cả đều chính xác chứ không có ý chí chủ quan của ông Chủ tịch hay bất kể ai. Và đã là quy định rồi thì tất cả mọi người đều phải cố gắng thực hiện.

Vậy thưa ông, bà Huyền đã bao giờ phản bác, kiến nghị về các nội dung mà người ta đang quy kết cho mình không?

- Chưa có lần nào phản ánh. Lần nào cũng công bố, nhưng không có phản ánh gì cả.

Nếu như xếp loại cho cá nhân mà chỉ căn cứ trên lá phiếu của mỗi người tham gia bình xét, không có tài liệu chứng minh nhận xét cụ thể cho công việc của mỗi cá nhân, theo ông liệu có nảy sinh kẽ hở khiến cho những người không được lòng người khác dễ bị "trù dập"?

- Tôi nghĩ là chuyện anh nói thì có thể xảy ra. Nhưng đối với cán bộ ai cũng như nhau, tự nâng cao ý thức trách nhiệm của mình chứ không hẹp hòi với một cá nhân như thế được. Mà cái lớn nhất (của các cuộc bình xét - NV) là sự tiếp thu, tự điều chỉnh của mỗi cá nhân. (Hết cuộc đối thoại).

"Làm không đúng quy trình, những lá phiếu sẽ thành thứ để trù dập nhau" - Ảnh 4.

Nhật ký công việc hàng tháng của bà Vũ Thị Thương Huyền, tuy nhiên khi bỏ phiếu đánh giá cán bộ hàng tháng, Hội nghị lại không xem xét các bản nhật ký này. (Ảnh: Nhóm PV)

Đánh giá về việc này, PGS.TS Đoàn Thế Hanh (công tác tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) đã trả lời PV NTNN/Dân Việt.

Theo PGS.TS Đoàn Thế Hanh, cũng có quy định bỏ phiếu nhưng nội dung để đi đến bỏ phiếu đều phải được giải trình rõ căn cứ vào đâu, các nội dung đó phải được hội nghị thảo luận, góp ý rồi bỏ phiếu thông qua kết quả. Tức là trước khi bỏ phiếu phải có hội nghị đưa ra mổ xẻ, phân tích, đánh giá, kết luận (các vấn đề sẽ bỏ phiếu). Hình thức bỏ phiếu là công đoạn cuối cùng của xem xét đánh giá đã tổ chức trước đó.

Nếu trong các cuộc xếp loại hàng tháng, chỉ có mỗi thủ tục bỏ phiếu (như báo Dân Việt đã phản ánh) thì việc bỏ phiếu của đương sự ấy sẽ căn cứ vào đâu? Tất cả thành viên tham gia cuộc bình xét phải dựa trên căn cứ kết quả lao động cụ thể của người cán bộ với các minh chứng bằng số liệu. Còn nếu không, việc bỏ phiếu sẽ chỉ là duy ý chí.

"Hoàn toàn có thể xảy ra tình trạng số phiếu đó trở nên vô nghĩa, thậm chí trở thành thứ để trù dập một cá nhân nào đó, một khi nó không được giải thích hay thể hiện được bằng kết quả đánh giá các mặt công tác của cán bộ. Phải có tài liệu để kết quả bỏ phiếu ấy thực sự khiến người được bỏ phiếu tâm phục khẩu phục", PGS.TS Đoàn Thế Hanh chốt lại câu chuyện với nhóm PV.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc của bà Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sông Cầu trong những bài viếp tiếp theo.

"Bỏ phiếu đánh giá cán bộ, việc tiếp thu hay phản biện đều phải rất rõ ràng"

Để khách quan, chúng tôi cũng tham khảo cách làm của một xã cùng trong huyện Đồng Hỷ. Một vị lãnh đạo ở xã này (xin phép không nêu tên) cho chúng tôi biết, cách làm của họ "khách quan rõ ràng" chứ không chỉ bỏ phiếu rồi bình xét như ở thị trấn Sông Cầu.

Vị này cho biết: "Hàng tháng chúng tôi tiến hành buổi bình xét. Mỗi đồng chí tự kiểm điểm, căn cứ trên cả nhật ký công tác hàng ngày. Từ đó mọi người tham gia đánh giá chung, cuối cùng người chủ trì (Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND xã) sẽ kết luận, các cá nhân tham gia có quyền giải trình, tiếp thu. Cơ bản đều xếp loại ở mức Hoàn thành tốt và Hoàn thành nhiệm vụ, mức Không hoàn thành nhiệm vụ gần như không có. Tóm lại việc này để nhắc nhở nhau (là chính)".

Ngoài ra, vị lãnh đạo xã này cũng cho biết thêm, văn bản hướng dẫn số 96 ngày 23/1/2019 của Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ không nói về việc bỏ phiếu hàng tháng, có thể thay bằng hình thức biểu quyết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem