Chủ đề nóng

Lịch cắt điện Bắc Giang ngày 7/6 chính xác nhất

Phạm Huyền Thứ tư, ngày 07/06/2023 09:49 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Lịch ngừng giảm cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ngày 7/6 qua tra cứu Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
Bình luận 0

Lịch cắt điện Bắc Giang ngày 7/6

Huyện Lạng Giang

Điện lực

Ngày

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần Xã Hương Lạc

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần Xã Hương Lạc

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần Xã Hương Lạc

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Cty Đức Lâm

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Cty Lâm Sản LS

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Cty 179

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Cty Trường Sơn

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần Xã Yên Mỹ

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần TT Vôi

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần TT Vôi

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần Xã Quang Thịnh

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần Xã Nghĩa Hòa

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần Xã An Hà,Tân Thịnh,Hương Lạc,Tiên Lục

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần Xã Tân Thịnh

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần Xã Tân Thịnh

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần Xã Tân Thịnh

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần Xã Tân Thịnh

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần Xã Tân Thịnh

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần Xã Tân Dĩnh, Xuân Hương,Mỹ Thái,TT Vôi,Tân Thanh

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần Xã Tân Dĩnh, Mỹ Thái,Dương Đức,TT Vôi,

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần Xã Thái Đào,Đại Lâm,

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần Xã Hương Sơn,Hương Lạc,Tân Hưng,

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần Xã Hương Sơn,Hương Lạc,Yên Mỹ,

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần Xã Tân Thịnh

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Cty Long Đằng

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần Xã Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần Xã Nghĩa Hòa, An Hà, Đào Mỹ, Tiên Lục

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần Xã Tân Thịnh

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần Xã TT Kép

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần xã Hương Lạc

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 09:15:00.000

Một phần xã An Hà

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 08:30:00.000

2023-06-07 17:30:00.000

Một phần Xã Hương Sơn,Quang Thịnh

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 09:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần Xã Tân Dĩnh, Xương Lâm,TT Vôi,

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 09:30:00.000

2023-06-07 11:15:00.000

Một phần xã An Hà

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 14:00:00.000

2023-06-07 15:45:00.000

Một phần xã An Hà

Điện lực Lạng Giang

2023-06-07 15:40:00.000

2023-06-07 17:45:00.000

Nông Trường Cam

Huyện Việt Yên

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực Việt Yên

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:30:00.000

Một phần huyện Việt Yên

Điện lực Việt Yên

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:30:00.000

Một phần huyện Việt Yên, huyên Tân Yên

Điện lực Việt Yên

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:30:00.000

Một phần huyện Việt Yên

Điện lực Việt Yên

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:30:00.000

Một phần huyện Việt Yên,

Điện lực Việt Yên

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:30:00.000

Một phần huyện Việt Yên,

Điện lực Việt Yên

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:30:00.000

Một phần huyện Việt Yên,

Điện lực Việt Yên

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:30:00.000

Một phần huyện Việt Yên, huyên Tân Yên

Điện lực Việt Yên

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:30:00.000

Một phần huyện Việt Yên,

Điện lực Việt Yên

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:30:00.000

Một phần huyên Việt Yên

Điện lực Việt Yên

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 16:30:00.000

Một phần thôn Me Điền

Điện lực Việt Yên

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:30:00.000

Một phần huyện Việt Yên, huyên Tân Yên

Điện lực Việt Yên

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 16:30:00.000

Một phần huyện Việt Yên

Huyện Yên Thế

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực Yên Thế

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Xã Xuân Lương, Tam Tiến, Tam Hiệp

Điện lực Yên Thế

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Xã Canh Nậu, Đồng Vương, Đồng Tiến

Điện lực Yên Thế

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Xã Xã Tân Sỏi, Hồng Kỳ, TT Bố Hạ

Điện lực Yên Thế

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Xã An Thượng, Tân Hiệp

Điện lực Yên Thế

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần cã Đồng Lạc, Tân Sỏi

Điện lực Yên Thế

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần xã Hồng KỲ

Điện lực Yên Thế

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần xã Hồng KỲ

Điện lực Yên Thế

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần xã Hồng KỲ

Điện lực Yên Thế

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần xã Hồng KỲ

Điện lực Yên Thế

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần xã Hồng KỲ

Điện lực Yên Thế

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần xã Hồng KỲ

Điện lực Yên Thế

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần xã Đồng Tâm

Điện lực Yên Thế

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần xã Đồng Tâm

Điện lực Yên Thế

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần xã Đồng Tâm

Điện lực Yên Thế

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần xã Đồng Tâm

Điện lực Yên Thế

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần xã Đồng Tâm

Điện lực Yên Thế

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần xã Đồng Lạc

Điện lực Yên Thế

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

TBA Băc Trung Nam

Điện lực Yên Thế

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần xã Đồng Tâm

Điện lực Yên Thế

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần TT Phồn Xương

Điện lực Yên Thế

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Một phần TT Phồn Xương

Điện lực Yên Thế

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

TT Phồn Xương

Huyện Tân Yên

Điện lựcNgàyThời Gian TừThời Gian ĐếnKhu VựcLý Do
Điện lực Tân Yên2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 19:00:00.000một phần TT Cao Thượng, xã Hợp Đức
Điện lực Tân Yên2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 19:00:00.000Xã Ngọc Lý, TG Ngọc Lý, Trại giống Trần Thị Hạnh
Điện lực Tân Yên2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 19:00:00.000Xã Liên Sơn, TT Nhã Nam, Quang Tiến, xã Nhã Nam, Đại Hóa,, Phúc Sơn, Lan Giới
Điện lực Tân Yên2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 19:00:00.000Xã Tân Trung
Điện lực Tân Yên2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 19:00:00.000Xã Việt Ngọc Lam cốt
Điện lực Tân Yên2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 19:00:00.000Xã Ngọc Vân, Song Vân
Điện lực Tân Yên2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 19:00:00.000Xã Ngọc thiện, Song Vân
Điện lực Tân Yên2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 19:00:00.000Xã Cao Xá, an Dương
Điện lực Tân Yên2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 19:00:00.000Xã Việt Lập - Quế Nham, Liên Chung
Điện lực Tân Yên2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 19:00:00.000TT Cao Thượng, xã Hợp Đức
Điện lực Tân Yên2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 19:00:00.000TT Cao Thượng, xã Phúc Hòa
Điện lực Tân Yên2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 19:00:00.000xã cao xá, Ngọc Châu, Lam cốt, Việt ngọc

Huyện Lục Ngạn 

Điện lựcNgàyThời Gian TừThời Gian ĐếnKhu VựcLý Do
Điện lực Lục Ngạn2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 20:00:00.000xã Thanh Hải
Điện lực Lục Ngạn2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 20:00:00.000phố kép xã Hồng Giang
Điện lực Lục Ngạn2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 20:00:00.000Thôn Trong xã Hồng Giang
Điện lực Lục Ngạn2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 20:00:00.000Thôn Chính xã Hồng Giang
Điện lực Lục Ngạn2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 20:00:00.000Thôn Chính xã Hồng Giang
Điện lực Lục Ngạn2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 20:00:00.000Thôn ngọt xã Hồng Giang
Điện lực Lục Ngạn2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 20:00:00.000Thôn phương sơn xã Hồng Giang
Điện lực Lục Ngạn2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 20:00:00.000Phố xã Biên Sơn
Điện lực Lục Ngạn2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 20:00:00.000Thôn Hiệp Cát
Điện lực Lục Ngạn2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 20:00:00.000Thôn khuyên
Điện lực Lục Ngạn2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 20:00:00.000Thôn khuôn cầu
Điện lực Lục Ngạn2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 20:00:00.000Thôn an bình, xã Biên Sơn
Điện lực Lục Ngạn2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 20:00:00.000Thôn Tuấn Sơn
Điện lực Lục Ngạn2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 20:00:00.000Thôn Xé Ngoài
Điện lực Lục Ngạn2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 20:00:00.000Thôn ngọt
Điện lực Lục Ngạn2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 20:00:00.000Khu Phố, xã Biên Sơn
Điện lực Lục Ngạn2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 19:00:00.000một phần các xã Hồng Giang, Tân Quang, Tân Lập
Điện lực Lục Ngạn2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 19:00:00.0001 phần xã Biên Sơn, xã Hộ Dáp, Cấm Sơn, Tân Sơn, Phong minh, Sa Lý, Phong vân.
Điện lực Lục Ngạn2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 19:00:00.0001 phần xã Tân hoa, Kim Sơn, Biển động, phú nhuận
Điện lực Lục Ngạn2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 19:00:00.0001 phần xã Tân Quang, 1 phần xã đèo Gia, 1 phần xã phú Nhuận
Điện lực Lục Ngạn2023-06-07 07:00:00.0002023-06-07 19:00:00.000thôn Tân Giáo, xã Tân Mộc
Điện lực Lục Ngạn2023-06-07 16:00:00.0002023-06-07 20:00:00.000xã Sơn Hải, một phần các xã Quý Sơn, Phượng Sơn, Kiên Thành, Hồng Giang, Trù Hựu, TT Chũ
Điện lực Lục Ngạn2023-06-07 20:00:00.0002023-06-07 23:59:00.0001 phần TT Chũ, 1 phần xã Kiên Thành, 1 phần xã Trù Hựu
Điện lực Lục Ngạn2023-06-07 20:00:00.0002023-06-07 23:59:00.0001 phần TT Chũ, 1 phần Tân Lập
Điện lực Lục Ngạn2023-06-07 20:00:00.0002023-06-07 23:59:00.000Xã Phượng sơn

Thành phố Bắc Giang

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 05:30:00.000

2023-06-07 10:00:00.000

xã Yên Lư

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 06:00:00.000

2023-06-07 10:00:00.000

phường Trần Nguyên Hãn, Thọ Xương

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 06:00:00.000

2023-06-07 10:00:00.000

xã Dĩnh Trì

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 06:00:00.000

2023-06-07 10:00:00.000

phường Xương Giang

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 18:30:00.000

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 18:30:00.000

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 18:30:00.000

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 18:30:00.000

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 18:30:00.000

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 18:30:00.000

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 18:30:00.000

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 18:30:00.000

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 18:30:00.000

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Dĩnh Kế

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Dĩnh Kế

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Dĩnh Kế

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Dĩnh Kế

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Dĩnh Kế

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Dĩnh Kế

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Dĩnh Kế

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Dĩnh Kế

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Dĩnh Kế

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Dĩnh Kế

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Xương Giang

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Xương Giang

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Xương Giang

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Xương Giang

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Xương Giang

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Hoàng Văn Thụ

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Hoàng Văn Thụ

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Hoàng Văn Thụ

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Hoàng Văn Thụ

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

Thị Trấn Nham Biền

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

Thị Trấn Nham Biền

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

Thị Trấn Nham Biền

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

Thị Trấn Nham Biền

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

xã Tư Mại

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

xã Yên Lư

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Xương Giang

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Xương Giang

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Xương Giang

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Xương Giang

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Xương Giang

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Xương Giang

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Xương Giang

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Xương Giang

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Xương Giang

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Xương Giang

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Xương Giang

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Hoàng Văn Thụ

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Hoàng Văn Thụ

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Xương Giang

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Hoàng Văn Thụ

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Xương Giang

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

phường Xương Giang

Huyện Hiệp Hoà

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-07 05:20:00.000

2023-06-07 07:05:00.000

Thôn Trung Hưng

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-07 05:20:00.000

2023-06-07 07:05:00.000

Mộ phần xã Hoàng Thanh

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-07 06:15:00.000

2023-06-07 11:00:00.000

TBA Thành Sơn

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-07 06:45:00.000

2023-06-07 11:00:00.000

TBA Đoan Bái 5

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 15:00:00.000

Xã Ngọc Sơn, Hoàng Thanh, 1 phần thị trấn thắng, 1 phần xã Hoàng Lương, Và xã Việt Ngọc, Lam cốt huyện tân Yên

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Các xã: Danh Thắng, Bắc Lý, Hương Lâm, Xuân Cẩm

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Các Xã:, Mai Trung, Thường Thắng, Hùng Sơn

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Thị Trấn Thắng, Xã Đức Thắng, Xã Hoàng Vân, Xã Thái Sơn

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Lương Phong, Hoàng An, Hoàng Lương, Thanh Vân, Đồng Tân

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Các xã: Đoan Bái, Đông Lỗ

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Các xã: Đoan Bái, Đông Lỗ

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Xã Ngọc Sơn, Lương Phong, Đoan Bái, và Xã Ngọc Vân, Song Vân huyện tân Yên

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Hương Lâm, Mai Đình

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Châu Minh, Hương Lâm, , Xuân Cẩm, Mai Đình

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Châu Minh, Đông Lỗ

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Châu Minh, Đông Lỗ

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Hợp Thịnh, Mai Trung, Hùng Sơn, Xuân Cẩm

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Đại Thành, Quang Minh, Thái Sơn

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Đại Thành, Quang Minh,

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Hợp Thịnh, Mai Trung, Hùng Sơn

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Thị Trấn Thắng

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-07 07:10:00.000

2023-06-07 09:05:00.000

thôn Mai Phong

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-07 07:10:00.000

2023-06-07 09:05:00.000

Mộ phần xã Hoàng Thanh

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Các Xã: Danh Thắng, Mai Trung, Bắc Lý,

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-07 14:15:00.000

2023-06-07 18:00:00.000

TBA Quần Thượng

Huyện Lục Nam

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 05:30:00.000

2023-06-07 10:30:00.000

Thôn Bãi Lời

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Khu Dân cư làn 2 Vận Động

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Phố Thanh Tân

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Phố Thanh Xuân

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Phố Bình Minh

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Phố Bình Minh

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Khu Làn 2 Vận Động

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Thôn Rừng Thân

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Bờ Hồ Lục nam

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Bờ Hồ Lục nam

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Khu ĐL Lục Nam

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Phố Thanh Bình

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Khu Đồng Cửa

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Khu Đồng Cửa

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Khu Đồng Cửa

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Khu Đồng Cửa

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Thôn hà Tú

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Thôn hà Tú

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Thôn Đình Gai

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Thôn Rừng Gai

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Phố Thanh Xuân

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Phố Thanh Xuân

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Thôn Thân Phú

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Thôn Vân Động

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Phố Bình minh

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Phố Bình minh

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Phố Đồi Ngô

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Phố Đồi Ngô

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Phố Đồi Ngô

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Phố Đồi Ngô

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Phố Đồi Ngô

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

thôn Già Khê

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

thôn Già Khê Làng

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Xã Tam Dị, Đông Phú và xã Bảo Đài

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Xã Thanh Lâm và một phần xã Bảo Sơn

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Xã Bảo Sơn, Bảo Đài

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Xã Nghĩa Phương, Cương Sơn, TT Đồi Ngô

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Xã Huyền Sơn, TT Lục Nam cũ, TT Đồi Ngô

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Xã Lan Mẫu, Chu Điện, Phương Sơn

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Xã Tiên Nha

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Xã Đông Hưng

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Xã Vô Tranh, Bình Sơn, Trường Sơn, Lục Sơn

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

KHu vực TT đồi ngô và xã Tiên Nha

Điện lực Lục Nam

2023-06-07 19:30:00.000

2023-06-07 23:58:00.000

Xã Tiên Nha

Huyện Sơn Động

Điện lực

Ngày

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực Sơn Động

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

xã Cẩm Đàn, Giáo Liêm, Đại Sơn , Phúc Sơn, Thạch Sơn, 1 phần xã Yên Định

Điện lực Sơn Động

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

xã Tuấn Đạo, Yên Định, Thanh Luận, Thị trấn Tây Yên Tử

Điện lực Sơn Động

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

xã Dương Hưu, Long Sơn , 1 phần xã An Lạc , 1 phần thị trấn An Châu

Điện lực Sơn Động

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

xã Vĩnh An, Lệ Viễn, Vân Sơn, An Lạc, Hữu Sản ; 1 phần thị trấn An Châu

Điện lực Sơn Động

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 18:00:00.000

TBA Đỗ Thị Bình

Điện lực Sơn Động

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 18:00:00.000

TBA Gốm SĐ

Điện lực Sơn Động

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 18:00:00.000

thôn Tiên Lý- xã Yên Định

Điện lực Sơn Động

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 18:00:00.000

TBA Yên Định 5

Điện lực Sơn Động

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 18:00:00.000

Thôn Hai- xã An Bá

Điện lực Sơn Động

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 18:00:00.000

xã An Bá

Điện lực Sơn Động

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 18:00:00.000

Thôn Vá- xã An Bá

Điện lực Sơn Động

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 18:00:00.000

KH Hoàng Văn Huy

Điện lực Sơn Động

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 18:00:00.000

xã An Bá

Điện lực Sơn Động

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 18:00:00.000

xã An Bá

Điện lực Sơn Động

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 18:00:00.000

xã An Bá

Điện lực Sơn Động

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 18:00:00.000

TDP Lốt - TT An Châu

Điện lực Sơn Động

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 18:00:00.000

TDP Đình Chẽ- TT An Châu

Điện lực Sơn Động

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 18:00:00.000

TDP Số 5, Khu Đình- TT An Châu

Điện lực Sơn Động

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 18:00:00.000

TDP Hạ 1, Ngùm- TT An Châu

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem