Chủ đề nóng

mọt Tam Quốc

  • 'Mọt' Tam quốc (Kỳ 1) - Phong vũ Kinh châu: Kinh châu về tay ai?

    'Mọt' Tam quốc (Kỳ 1) - Phong vũ Kinh châu: Kinh châu về tay ai?

    Hiếm có vùng đất nào nhiều biến động như thế trong thời Tam quốc. Đó là nơi Tào, Tôn, Lưu đều nhất nhất phải có được để dựng nghiệp bá vương. Là nơi ba nhà Ngụy, Thục, Ngô giành giật nhau suốt mấy chục năm trời kể từ khi thế chân vạc hình thành. Là nơi gắn với hàng loạt đối sách ngoại giao kinh điển và những trận giao binh đẫm máu nhất trong thời Tam quốc.