Chủ đề nóng

mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến

  • Từ 2021, mức hưởng Bảo hiểm y tế thay đổi thế nào?

    Từ 2021, mức hưởng Bảo hiểm y tế thay đổi thế nào?

    Theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014, từ ngày 1/1/2021, người có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh, huyện được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh nội trú theo mức hưởng của thẻ BHYT.