Chủ đề nóng

Ngõ lỗ thủng

  • Đọc sách cùng bạn: Người báo động lỗ thủng

    Đọc sách cùng bạn: Người báo động lỗ thủng

    Chào bạn, ta gặp lại nhau. Hôm nay tôi mời bạn đọc một cuốn tiểu thuyết xuất bản đã khá lâu, tái bản cũng đã mấy lần, lại được dựng thành phim truyền hình nổi tiếng, nhưng đọc luôn thấy mới. Đó là tiểu thuyết "Ngõ lỗ thủng" của nhà văn Trung Trung Đỉnh.