Chủ đề nóng

ngự sử đài

  • Ngôn quan thời Lê sơ - người cực kỳ quyền lực là ai?

    Ngôn quan thời Lê sơ - người cực kỳ quyền lực là ai?

    Ngôn quan thời Lê sơ có nhiệm vụ giúp vua sửa điều lỗi, chữa điều lầm, từ bỏ điều ác, biểu dương điều thiện. Chức trách “phải nói” của họ còn là hặc tội những quan viên tham nhũng, lạm quyền, phạm luật, thiếu năng lực…