Chủ đề nóng

ngựa chiến Việt Nam

  • Những con ngựa chiến nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam

    Những con ngựa chiến nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam

    Những chiến thắng lớn trong lịch sử nước Việt đều do thủy quân, tượng binh, bộ binh chứ kỵ binh không phải là binh chủng chủ lực. Thế nhưng lịch sử vẫn lưu lại những sự kiện về những con ngựa quý với những bài học thành công cũng như thất bại mang ý nghĩa biểu tượng của ngàn đời đáng suy ngẫm.