Chủ đề nóng

người Dao Lô Gang

  • Thái Nguyên: Nghi lễ tơ hồng ấn tượng của người Dao Lô Gang

    Thái Nguyên: Nghi lễ tơ hồng ấn tượng của người Dao Lô Gang

    Người Dao Lô Gang ở xã Hợp Tiến (Đồng Hỷ - Thái Nguyên) hiện vẫn tổ chức đám cưới theo nghi lễ truyền thống. Được dự một đám cưới của người Dao Lô Gang nơi đây, chúng tôi thực sự ấn tượng với những nghi lễ độc đáo, mang đậm bản sắc dân tộc…