Chủ đề nóng

núi rừng Đắk Nông

  • “Đặc sản” của núi rừng Đắk Nông

    “Đặc sản” của núi rừng Đắk Nông

    Bao đời nay, mỗi khi đi rừng hay lên nương rẫy, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn không quên hái về một số loại rau như đọt mây, măng, lá bép, cà đắng, rau dớn… để bổ sung vào bữa ăn của gia đình.