Chủ đề nóng

phát triển bền vững ĐBSCL

  • Làm gì để ĐBSCL hết cảnh "giàu về tài nguyên, nghèo về kinh tế"?

    Làm gì để ĐBSCL hết cảnh "giàu về tài nguyên, nghèo về kinh tế"?

    Sáng 27.9, tại Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên toàn thể Hội nghị về phát triển bền vững ĐBSCL, thích ứng với biến đổi khí hậu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay để xem xét, đánh giá một cách toàn diện các thách thức, nhận diện được các cơ hội, huy động sáng kiến, kinh nghiệm và nguồn lực để phát triển bền vững ĐBSCL.