Chủ đề nóng

Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Đoàn giám sát việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19

PVCT Thứ ba, ngày 14/06/2022 09:25 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Quốc hội đã quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Trưởng Đoàn giám sát.
Bình luận 0

Sáng 14/6, với đa số phiếu tán thành Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023.

Nghị quyết thứ nhất là thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng".

Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Đoàn giám sát việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Quốc hội đã quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Ảnh TTBCQH

Trưởng Đoàn giám sát là Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Trưởng đoàn thường trực là Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Nguyễn Phú Cường, 2 Phó đoàn giám sát là bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội và ông Dương Thanh Bình, Trưởng Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Các Ủy viên, đại biểu và chuyên gia mời tham gia Đoàn giám sát do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Đoàn giám sát việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Trưởng Đoàn giám sát việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh TTBCQH

Đối tượng và phạm vi của giám sát việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phòng, chống dịch 

Phạm vi giám sát: Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2020 - 2022; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 1/1/2018 (sau khi Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 25/10/ 2017) đến ngày 31/12/2022 trên phạm vi cả nước.

Đối tượng giám sát: Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Nội dung giám sát bao gồm:

Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc:

Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực (bao gồm nhân lực, tài lực, vật lực) phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19;

Thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở (Tổ chức hệ thống y tế cơ sở, điều kiện bảo đảm và công tác tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan);

Thực hiện chính sách, pháp luật về y tế dự phòng (Đào tạo, cơ cấu nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy, điều kiện bảo đảm và công tác tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan);

Kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Nghị quyết thứ hai được Quốc hội thông qua là thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025, phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trưởng Đoàn giám sát là Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem