Chủ đề nóng

sờ đùi bạn gái

  • Án mạng từ việc sờ đùi bạn gái cũ

    Án mạng từ việc sờ đùi bạn gái cũ

    Dù đã chia tay nhưng Ngọ Đức Thuận (SN 1993) và bạn gái vẫn làm cùng một quán ăn. Sau một lần tranh thủ sờ đùi bạn gái cũ dẫn đến bị đánh hội đồng, Thuận đã dùng dao gây trọng tội...