Chủ đề nóng

Sử Văn Cung

  • Chiến tướng đả bại Tần Minh chỉ với 20 hiệp trong Thủy Hử là ai?

    Chiến tướng đả bại Tần Minh chỉ với 20 hiệp trong Thủy Hử là ai?

    Sử Văn Cung, là giáo sư dạy võ cho 5 con trai của nhà họ Tăng, cũng là chiến tướng số 1 của Tăng Đầu Thị. Thủy Hử không ghi chép rõ nguồn gốc xuất thân cũng như sở học của Sử Văn Cung từ đâu mà có nhưng theo một vài câu chuyện truyền miệng trong dân gian thời Tống thì Cung là huynh đệ đồng môn của Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa và Báo Tử Đầu Lâm Xung.