Chủ đề nóng

Thanh Huyền

  • Sao Mai điểm hẹn liveshow 5: Những đêm thi…tử thần

    Sao Mai điểm hẹn liveshow 5: Những đêm thi…tử thần

    Trải qua liveshow 4 với nhiều nụ cười và cả nước mắt của những người phải dừng bước, 7 ca sỹ trẻ ngay lập tức bắt tay ngay vào chuẩn bị cho giai đoạn 2 đầy khốc liệt, khi sau mỗi đêm thi, 1 ca sỹ sẽ phải dừng bước. Vì thế, chỉ cần một sự sai lầm nào đó cũng có thể dẫn đến kết quả bất lợi.