Chủ đề nóng

Thủ tục để đất vườn, đất ao có thể làm nhà năm 2023

Việt Sáng Thứ tư, ngày 15/02/2023 10:19 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Để đất vườn, đất ao có thể xây dựng nhà ở cần phải thực hiện thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất theo trình tự đã được quy định tại Luật đất đai 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.
Bình luận 0

Căn cứ nào thực hiện thủ tục để đất vườn, đất ao có thể làm nhà năm 2023?

Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa - Đoàn LS TP Hà Nội cho biết. đất vườn: Đất ao có thể xây dựng nhà ở tuy nhiên phải thực hiện thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại điều 57 Luật đất đai 2013 lên đất thổ cư thì mới được xây dựng.

Theo quy định của Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì đất vườn, đất ao ao về nguyên tắc vẫn là đất nông nghiệp nên không thể xây dựng các công trình trên đất này.

Tuy nhiên trong một số trường hợp đất vườn, đất ao được công nhận là đất ở thì chủ sử dụng có thể xây dựng nhà ở trên đất.

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Trình tự và thủ tục chuyển đổi từ đất vườn, đất ao sang đất làm nhà

Theo quy định tại điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất

Sau khi diện tích đất ao, vườn xin chuyển mục đích sử dụng của gia đình phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt, đề nghị nộp 1 bộ hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, hồ sơ gồm:

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu 1 ban hành kèm theo Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền mới đất.

Thủ tục để đất vườn, đất ao có thể làm nhà năm 2023 - Ảnh 3.

Để đất vườn, đất ao có thể xây dựng nhà ở cần phải thực hiện thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất theo trình tự đã được quy định tại Luật đất đai 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Bước 2: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa và thông báo kết quả

Trong 8 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, trình UBND cùng cấp quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Bước 3: Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính

Theo quy định của Nghị định số 45/2014/NĐ – CP thì trường hợp chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở thì tiền sử dụng đất phải nộp bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem