Chủ đề nóng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thêm hơn 100 phiếu tín nhiệm cao so với năm 2013

Hải Phong Thứ bảy, ngày 15/11/2014 16:44 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Hơn 16 giờ chiều nay, 15.11, kết quả lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn vừa được Trưởng Ban Kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí chính thức công bố.
Bình luận 0

Theo đó, có 485 phiếu được phát ra, thu về 485 phiếu, trong đó có 1 phiếu bất hợp lệ. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Quốc hội vẫn là người có số phiếu Tín nhiệm cao nhiều nhất với 390 phiếu (78,47%). Người có số phiếu Tín nhiệm thấp nhiều nhất là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến với 192 phiếu.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có 320 phiếu Tín nhiệm cao, 96 phiếu Tín nhiệm và chỉ có 68 phiếu Tín nhiệm thấp.

Ngay sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định việc lấy phiếu tín nhiệm lần này đã thành công tốt đẹp. "Các vị ĐBQH đã thực hiện trọng trách cao cả của mình, vừa mang ý nghĩa chính trị, vừa mang ý nghĩa pháp lý, làm việc thận trọng, khách quan, công tâm và chính xác khi tiến hành lấy phiếu", Chủ tịch nhấn mạnh.

KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM 50 LÃNH ĐẠO CAO CẤP
   Năm 2013
(lần 1)
 Năm 2014
(lần 2)

Tín
nhiệm cao
Tín
nhiệm
Tín
nhiệm thấp
 Tín
nhiệm cao
Tín
nhiệm
Tín
nhiệm
thấp
1. Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước 
330 (66,27%) 133
(26,71%) 
28 (5,62%)   380 84  20 
2. Bà Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch nước
263 (52,81%)  215
(43,17%) 
13 (2,61%)   302 168  15 
3. Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội
328 (65,86%)  139
(27,91%) 
25 (5,02%)   340 93  52 
4. Ông Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội
323 (64,86%)  155
(31,12%) 
13 (2,61%)   344 124  14 
5. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó chủ tịch Quốc hội
372 (74,7%)  104
(20,88%) 
14 (2,81%)   390 86 
6. Bà Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Quốc hội  322 (64,66%)  145
(29,12%) 
24 (4,82%)   325 127  31 
7. Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó chủ tịch Quốc hội  252 (50,6%)  217
(43,57%) 
22 (4,42%)   295 159  28 
8. Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường của Quốc hội  234 (46,99%)  235
(47,19%) 
22 (4,42%)   212 248  23 
9. Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội  273 (54,82%)  204
(40,96%) 
15 (3,01%)
 317 155  12 
10. Ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội  253 (50,8%)  229
(45,98%) 
9 (1,81%)   284 183  13 
11. Ông Nguyễn Đức Hiền, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội (*)        225 228  30 
12. Ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội  291 (58,43%)  189
(37,95%) 
11 (2,21%)   315 148  20 
13. Ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội  210 (42,17%)  253
(50,8%) 
28 (5,62%)   203 245   36
14. Ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội  267 (53,61%)  215
(43,17%) 
9 (1,81%)   290  174  19
15. Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội  294 (59,04%)  180
(36,14%) 
18 (3,61%)   311 145  27 
16. Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội  335 (67,27%)  151
(30,32%) 
6 (1,2%)   365 104  13 
17. Bà Nguyễn Thị Nương, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội   292 (58,63%)  183
(36,75%) 
17 (3,41%)   272 183  28 
18. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội  286 (57,43%)  194
(38,96%) 
12 (2,41%)   303 154  26 
19. Ông K'sor Phước, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội  260 (52,21%)  204
(40,96%) 
28 (5,62%)   302 164  16 
20. Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội  241 (48,39%) 232
(46,59%) 
19 (3,82%)   224 220  39 
21. Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ  210 (42,17%)  122
(24,5%) 
160 (32,13%)   320 96  68 
22. Ông Vũ Đức Đam, Phó thủ tướng Chính phủ  215 (43,17%)  245
(49,2%) 
29 (5,82%)   257 196  32 
23. Ông Hoàng Trung Hải, Phó thủ tướng Chính phủ  186 (37,35%)  261
(52,41%) 
44 (8,84%)   225 226  34 
24. Ông Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao  238 (47,79%)  233
(46,79%) 
21 (4,22%)   320  146 19 
25. Ông  Vũ Văn Ninh, Phó thủ tướng Chính phủ  167 (33,53%)  264 (53,01%)  59 (11,85%)   202 246  35 
26. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Chính phủ  248 (49,8%)  207 (41,57%)  35 (7,03%)   356 103  26 
27. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  90 (18,07%)  286 (57,43%)  116 (23,29%)   93 235   157
28. Ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ  126 (25,3%)  274 (55,02%)  92 (18,47%)   98 233  154 
29. Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước  88 (17,67%)  194 (38,96%)  209 (41,97%)   323  118 41 
30. Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  105 (21,08%)  276 (55,42%)  111 (22,29%)   108 256  119 
31. Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp  176 (35,34%)  280 (56,22%)  36 (7,23%)   200 234  49 
32. Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng  131 (26,31%)  261 (52,41%)  100 (20,08%)   236 201  48 
33. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính (*)
       247 197  41 
34. Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công thương  112 (22,49%)  251 (50,4%)  128 (25,7%)   156 254  102 
35. Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  86 (17,27%)  229 (45,98%)  177 (35,54%)
 
 133 202  149 
36. Ông Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (*)        200 243  39 
37. Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   184 (36,95%) 249 (50%)  58 (11,65%)  206 224  54 
38. Ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc  158 (31,73%)  270 (54,22%)  63 (12,65%)   127 262  95 
39. Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an  273 (54,82%)  183 (36,75%) 
24 (4,82%) 
 264 166  50 
40. Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường  83 (16,67%)  294 (59,04%)  104 (20,88%)   200 243  39 
41. Ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ  133 (26,69%)  304 (61,04%)  43 (8,63%)   105  313  65
42. Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông  121 (24,3%)  281 (56,43%)  77 (15,46%)   136 267  79 
43. Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng  323 (64,86%)  144 (28,92% 
13 (2,61%) 
 313 129  41 
44. Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 
186 (37,35%) 
198 (39,76%)  99 (19,88%)   362 91  28 
45. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế  108 (21,69%)  228 (45,78%)  146 (29,32%)   97 192  192 
46. Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra Chính phủ  164 (32,93%)  241 (48,39%)  87 (17,47%)   170 244  68 
47. Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư  231 (46,39%)
205 (41,16%)  46 (9,24%)   351 112  20 
48. Ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao  195 (39,16%)  260 (52,21%)  34 (6,83%)   205 225  50 
49. Ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao  198 (39,76%)  269 (54,02%)  23 (4,62%)   207 235  43 
50. Ông Nguyễn Hữu Vạn, Tổng kiểm toán Nhà nước (*)        105 318  62 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem