Chủ đề nóng

trồng xen trong vườn cà phê

  • Vườn trồng xen 3-4 tầng cây chia lửa với nỗi buồn cà phê thấp rề rề

    Vườn trồng xen 3-4 tầng cây chia lửa với nỗi buồn cà phê thấp rề rề

    Giá cà phê liên tục đi xuống đến mức thấp nhất trong hàng chục năm qua. Ở thủ phủ cà phê Tây Nguyên, người nông dân thấp thỏm lắng nghe từng ngày, nhưng vẫn chưa thấy tín hiệu vui. Tuy vậy, mùa thu hoạch bơ, sầu riêng… đang đến, giúp bà con dịu bớt nỗi lo lắng, tiếp tục gắn bó với vườn cà phê của mình.