Chủ đề nóng

10 năm phát triển hành lang pháp lý cho cây trồng biến đổi gen

Thu Đào Thứ năm, ngày 09/04/2015 10:39 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Cho đến trước khi được các cơ quan chức năng công nhận và cho phép trồng ở Việt Nam, cây ngô biến đổi gen (BÐG) đã trải qua rất nhiều thủ tục pháp lý, đánh giá khác nhau trong suốt 10 năm qua.
Bình luận 0

Hành lang pháp lý chặt chẽ

Việt Nam hiện cơ bản đã hoàn thiện khung pháp lý đánh giá an toàn sinh học và an toàn thực phẩm/ thức ăn chăn nuôi cho cây trồng BÐG. Theo đó, một cây trồng BÐG được phép thương mại hóa (hay sản xuất kinh doanh) ở Việt Nam cần phải đảm bảo các điều kiện sau:

Thu hoạch ngô biến đổi gen được trồng khảo nghiệm tại Xuân Lộc, Đồng Nai.
Thứ nhất, cây trồng BÐG đó đã được khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với môi trường và đa dạng sinh học và cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học. Khảo nghiệm đánh giá rủi ro cây trồng BÐG được tiến hành trong điều kiện cụ thể của Việt Nam qua 2 bước, từ khảo nghiệm hạn chế đến khảo nghiệm diện rộng ở các vùng sinh thái. Kết quả khảo nghiệm được Bộ NNPTNT công nhận đạt yêu cầu. Cây trồng BÐG được Hội đồng An toàn sinh học thẩm định và kết luận là an toàn đối với môi trường và đa dạng sinh học.

Thứ hai, thực vật BÐG được Hội đồng An toàn thực phẩm BÐG thẩm định và Bộ NNPTNT cấp giấy xác nhận đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

Thứ ba, cây trồng BÐG được khảo nghiệm so sánh, thẩm định và được cấp phép công nhận trong danh mục giống được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

Quá trình hình thành các văn bản pháp lý:

Năm 2005: Ban Bí thư T.Ư Đảng ban hành Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 4.3 về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, trong đó nêu rõ: Trong lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp, công nghệ sinh học (CNSH) phải góp phần quan trọng trong việc tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi mới có có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao… Ngày 22.7, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 188 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 50.

Năm 2006: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 11 về việc phê duyệt “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực NNPTNT đến năm 2020. Trong đó nêu rõ: Đến năm 2015 phát triển mạnh CNSH hiện đại, tập trung vào công nghệ gen; đưa một số giống cây trồng CNSH vào sản xuất (bông, ngô và đậu tương). Đến năm 2020, diện tích trồng trọt các giống cây trồng mới tạo ra bằng các kỹ thuật của CNSH chiếm trên 70%, trong đó diện tích trồng trọt cây trồng CNSH chiếm 30-50%.

Công nhận nhiều giống ngô biến đổi gen

Trong khoảng thời gian từ năm 2009 - 2010. Bộ NNPTNT đã cho khảo nghiệm hạn chế 2 vụ và sau đó là khảo nghiệm diện rộng tại các vùng sinh thái đối với một số giống ngô BÐG.

Năm 2012: Bộ NNPTNT công nhận kết quả khảo nghiệm cho 5 sự kiện ngô BÐG, bao gồm sự kiện TC1507 của Công ty TNHH Pioneer Hi – Bred Việt Nam; sự kiện MON89034 và NK603 của Công ty TNHH Dekalb Việt Nam; sự kiện Bt11 và GA21 của Công ty TNHH Sygenta Việt Nam.

Năm 2013: Tháng 5.2013, Bộ TNMT ban hành Thông tư 08 “Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng BÐG”.

- Tháng 8, Bộ NNPTNT công nhận 4 sự kiện BÐG đầu tiên đủ điều kiện làm thực phẩm và TACN.

- Đến tháng 9, Bộ NNPTNT ban hành Thông tư 29 sửa đổi, bổ sung Ðiều 7 Thông tư 23về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành. Cùng thời điểm đó, Bộ TNMT cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học cho sự kiện ngô BÐG đầu tiên MON 89034 của Công ty TNHH Dekalb Việt Nam (Monsanto).

- Tháng 11: Bộ TNMT cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học cho hai sự kiện ngô BÐG tiếp theo là GA21 của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam và NK603 của Công ty TNHH Dekalb Việt Nam.

- Năm 2015: Bộ NNPTNT ban hành Thông tư 06 sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014 quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi giấy xác nhận thực vật BÐG đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, TACN.

- Bộ TNMT cấp giấy chứng nhận ATSH cho sự kiện Bt11 của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam.

-Tháng 3.2015, Bộ NNPTNT công nhận và bổ sung 3 giống ngô NK66 BT (mang sự kiện chuyển gen Bt11), NK66 GT (mang sự kiện chuyển gen GA21) và NK66 Bt/GT của Công ty Syngenta Việt Nam được tạo ra từ giống nền là giống ngô lai NK66 vào danh mục giống cây trồng được phép sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem