Đại hội Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023-2028): Thông qua nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng

Văn Long Thứ năm, ngày 28/09/2023 18:41 PM (GMT+7)
Phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028, ông Trần Đức Quận- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã nhấn mạnh đến nhiều nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới.
Bình luận 0

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Đức Quận đánh giá, nhiệm kỳ 2018-2023 vừa qua, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước và của tỉnh, nhất là biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19; song các cấp Hội, hội viên hội nông dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động triển khai thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII đề ra.

Trong đó, nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân các cấp tỉnh Lâm Đồng có nhiều đổi mới, sáng tạo với những bước phát triển không ngừng, khá toàn diện và trở thành phong trào hành động cách mạng của nông dân trong tình hình mới, thực hiện tốt vai trò là "trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới", đã phát huy được tiềm năng to lớn của cán bộ, hội viên nông dân, đoàn kết giúp nhau làm giàu, tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Đại hội Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023-2028): Thông qua nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng- Ảnh 1.

Ông Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

"Trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, nông dân đã phát huy tốt vai trò chủ thể, hạt nhân với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả. Hội Nông dân các cấp đã tham gia rất tích cực vào chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng đa ngành, bền vững, hiện đại, đi đầu trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và hữu cơ, góp phần hình thành 11 vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng đã đồng hành với người nông dân, xác định hướng đi mới để bắt nhịp với xu thế mới, chủ động làm tốt hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng các ngành nghề, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, kết nối hàng hóa nông sản với thị trường, tham gia sâu rộng hơn vào các chuỗi cung ứng thị trường trong nước và thế giới, nhất là các nông sản mang thương hiệu "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành", sản phẩm OCOP", ông Trần Đức Quận phát biểu.

Đại hội Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023-2028): Thông qua nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng- Ảnh 2.

Ông Trần Đức Quận và ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa, cờ cho Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng trong Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Trần Đức Quận khẳng định, phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân là trách nhiệm và nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, do đó, Đảng bộ tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách và nguồn lực để tạo động lực mới về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong thời gian tới, đòi hỏi Hội Nông dân các cấp trong tỉnh cần nỗ lực phấn đấu, phát huy hơn nữa tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ được xác định trong Báo cáo chính trị.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng gợi mở 4 vấn đề để các đại biểu tham dự đại hội thảo luận và quyết định: "Thứ nhất, quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, sự phát triển ngày càng nhanh chóng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự chuyển đổi mạnh mẽ kinh tế số, xã hội số sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho phát triển kinh tế nông nghiệp ở tầm cao mới. 

Tuy nhiên, cũng đặt ra rất nhiều thách thức đòi hỏi mỗi người nông dân cần tự thay đổi tư duy và phương thức sản xuất, thể hiện bản lĩnh, sức sáng tạo, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, thay đổi tư duy từ "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp", từ tham gia xây dựng các "chuỗi cung ứng nông sản" sang phát triển các "chuỗi giá trị ngành hàng".

Thứ hai, với vai trò là trung tâm, người bạn đồng hành của nông dân, các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động nông dân theo hướng phát huy giá trị cốt lõi, khơi dậy khát vọng vươn lên của nông dân với phương châm: Phục vụ nông dân, sát nông dân, được nông dân tin cậy để giải quyết các lợi ích thiết thực của người nông dân. Các cấp Hội cần thể hiện tốt hơn nữa vai trò là cầu nối liên kết 6 nhà trong việc hình thành các chuỗi giá trị nông sản, đem lại giá trị cao trong sản xuất nông nghiệp".

Bên cạnh đó, ông Trần Đức Quận đề nghị Hội Nông dân các cấp cần xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt của tỉnh, vì vậy phải tiếp tục chỉ đạo phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới chứ không phải chính quyền, coi đây là nhân tố quan trọng, quyết định sự thành công trong xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời các cấp Hội cần chủ động hơn nữa phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới có chất lượng và hiệu quả cao hơn; nâng cao trách nhiệm cộng đồng dân cư bảo vệ an ninh trật tự, môi trường, xây dựng gia đình văn hóa, làng, xã văn hóa, tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Đại hội Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023-2028): Thông qua nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng- Ảnh 4.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Cuối cùng, ông Trần Đức Quận đề nghị Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh. Trong đó, mọi hoạt động Hội phải hướng về cơ sở, hướng về hội viên nông dân. Qua đó, cải tiến công tác chỉ đạo điều hành, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của từng thời kỳ, từng giai đoạn để tập trung chỉ đạo quyết liệt, vừa mang lại lợi ích thiết thực cho người nông dân, vừa tạo hiệu quả rõ nét và có sản phẩm cụ thể.

Trong khuôn khổ đại hội, ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng đã trao Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" cho các cá nhân trong đó có ông Trần Đức Quận.

Đại hội Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023-2028): Thông qua nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng- Ảnh 5.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong buổi chiều ngày 28/9, các đại biểu tham dự đại hội tiếp tục Báo cáo, tổng hợp góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Song song với đó là Bầu cử Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023-2028): Thông qua nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng- Ảnh 6.

Ông Lương Quốc Đoàn và ông Trần Đức Quận tặng hoa Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong đại hội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng cờ thi đua cho Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân huyện Đức Trọng, tặng 3 bằng khen cho 3 tập thể; UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân. Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng cũng tặng bằng khen cho 24 tập thể và 26 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem