Chủ đề nóng

Cấp thẻ ra đồng

  • Hải Dương: Cấp thẻ ra đồng cho nông dân vùng có dịch Covid-19

    Hải Dương: Cấp thẻ ra đồng cho nông dân vùng có dịch Covid-19

    Thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt chống dịch Covid-19, vừa phát triển sản xuất, Hải Dương, sẽ triển khai cấp thẻ ra đồng cho nông dân ở huyện Cẩm Giàng để bà con có thể thu hoạch nguyên liệu đảm bảo các hợp đồng xuất khẩu nông sản. Lần đầu tiên trong lịch sử nông nghiệp nước nhà, người nông dân muốn ra đồng phải... có thẻ.