Chủ đề nóng

Đại hội Đảng XIII: Chỉnh đốn Đảng - phải “nhốt” quyền lực để ngăn cán bộ sai phạm

Lương Kết Thứ sáu, ngày 08/01/2021 07:00 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã nêu rõ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa "xây" và "chống"; "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.
Bình luận 0

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ tập trung kỷ luật cán bộ vi phạm

Tiếp theo loạt bài "Đại hội Đảng XIII: Điểm nhấn "chỉnh đốn Đảng" và "xây dựng hệ thống chính trị trong sạch", Dân Việt tiếp tục trao đổi với các chuyên gia chính trị học để làm nổi bật hơn nữa vai trò và chức năng của công tác "chỉnh đốn Đảng" trong việc "xây dựng một hệ thống chính trị trong sạch".

Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, Đảng đã thi hành kỷ luật hơn 87.000 cán bộ, đảng viên, trong đó có trên 3.200 đảng viên bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng; đã thi hành kỷ luật hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (27 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 4 Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, hơn 30 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang).

Đại hội Đảng XIII: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải “nhốt” quyền lực để ngăn cán bộ sai phạm - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì một phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (ảnh Noichinh.vn).

Có thể thấy chưa có nhiệm kỳ nào số cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật nhiều như nhiệm kỳ Đại hội XII, đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng, góp phần rất quan trọng giúp cho Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân.

"Tôi đã nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ công tác tại Ban Tổ chức Trung ương, thấy chưa có nhiệm kỳ Đại hội nào mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lại ban hành nhiều văn bản để thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội về công tác xây dựng Đảng như nhiệm kỳ Đại hội XII", ông Nguyễn Đức Hà nhận định.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn ghi dấu ấn rất quan trọng khác, đó là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thể chế hóa, cụ thể hóa nhiều văn bản về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương), ít có nhiệm kỳ nào như mà Ban Chấp hành Trung ương ban hành 4 nghị quyết và 1 quy định; Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành gần 130 văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có nhiều quy định về công tác cán bộ như:

Quy định 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quy định 205-QĐ/TW về Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quy định 214-QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh và khung tiêu chí đánh giá cán bộ diện Trung ương quản lý; Quy định 105-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử…

"Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo: Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, chúng ta phải cố gắng cơ bản hoàn thiện về mặt thể chế để thực hiện.

Tôi đã nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ công tác tại Ban Tổ chức Trung ương, thấy chưa có nhiệm kỳ Đại hội nào mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lại ban hành nhiều văn bản để thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội về công tác xây dựng Đảng như nhiệm kỳ Đại hội XII", ông Nguyễn Đức Hà nói.

Đảng vững mạnh mới lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước thành công

Theo PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia HCM), trong công tác xây dựng Đảng giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa "xây" và "chống", bao giờ cũng phải lấy "xây" là cơ bản, "chống" là cấp bách, là bức thiết.

Đại hội Đảng XIII: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải “nhốt” quyền lực để ngăn cán bộ sai phạm - Ảnh 2.

Tại nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật Đảng được đẩy mạnh (ảnh V.T).

"Để "xây" tốt thì phải có một hệ thống các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác xây dựng Đảng của chúng ta đã đạt nhiều kết quả. Ví dụ, qua Đại hội Đảng bộ các địa phương vừa qua chúng ta xây dựng được đội ngũ cán bộ tốt, gồm nhiều cán bộ trẻ, nhiều cán bộ có trình độ học vấn cao, nhiều cán bộ đã được rèn luyện, rồi cơ cấu hợp lý", PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc nhận xét. 

Vẫn theo PGS –TS Nguyễn Trọng Phúc, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng đã xử lý kỷ luật hơn 100 cán bộ diện Trung ương quản lý đó là "chống", qua đó có thể thấy nếu việc "xây" được thực hiện tốt trên cơ sở các quy định chặt chẽ, các cán bộ tự tu dưỡng, rèn luyện thì họ không mắc vi phạm, khuyết điểm, không bị xử lý kỷ luật và chúng ta không bị mất cán bộ, nhà nước không bị thiệt hại về tài sản.

Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng nói thêm, thời gian qua nhiều quy định của Đảng được ban hành đã có tác động rất lớn đối công tác xây dựng Đảng. Ví dụ như Quy định 08 về trách nhiệm nêu gương thì cán bộ cấp Trung ương phải gương mẫu thực hiện những nội dung thế nào, gương mẫu chống những vấn đề thế nào, quy định đã nêu rất cụ thể để cán bộ soi chiếu thực hiện, đồng thời cũng để người dân giám sát.

"Chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo đúng tư tưởng Hồ Chí Minh và phải kiên quyết, kiên trì, có những biện pháp mới. Đặc biệt phải bằng mọi cách để huy động sức mạnh trí tuệ của nhân dân vào công cuộc này thì sẽ đạt được kết quả lớn", PGS –TS Bùi Đình Phong khẳng định.

Trong phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết: Nhiều quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước được ban hành nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng, vừa có tác dụng giáo dục, răn đe, ngăn chặn, vừa là căn cứ để phát hiện và xử lý các sai phạm.

Người đứng đầu Đảng và Nhà nước cũng đề cấp đến việc phải tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quản lý kinh tế - xã hội và phòng chống tham nhũng; kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những "khoảng trống", "kẽ hở" để ngăn chặn tiêu cực. 

Theo PGS Phúc, Đảng ta là Đảng cầm quyền nên công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải luôn luôn được chú trọng, không được lơ là, phải làm thường xuyên, liên tục, phải kết hợp hài hòa giữa "xây" và "chống", "xây là để "chống", còn "chống" nhằm mục đích để "xây". Có như vậy Đảng mới trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước thành công.

Theo PGS-TS Bùi Đình Phong, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia HCM), từ khi Đảng CSVN thành lập đến nay đã trải qua gần 91 năm, chúng ta vẫn luôn khẳng định cách mạng phải có Đảng lãnh đạo, không có Đảng cách mạng không thành công. Nói theo tinh thần tư tưởng Hồ Chí Minh, hiện nay chúng ta đang tiến hành đổi mới phải có Đảng lãnh đạo nhưng điều quan trọng là Đảng có vững đổi mới mới thành công.

"Đảng ta nhận thức và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt trong nhiệm kỳ Đại hội XII. Điều này thể hiện rõ trong cả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII và thực tế đang làm. Có thể thấy việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay chúng ta kết hợp cả đức trị và pháp trị.

Về mặt pháp trị chúng ta đã xử lý được nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, như cách nói của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta là xử lý sai phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo đúng tư tưởng Hồ Chí Minh và phải kiên quyết, kiên trì, có những biện pháp mới. Đặc biệt phải bằng mọi cách để huy động sức mạnh trí tuệ của nhân dân vào công cuộc này thì sẽ đạt được kết quả lớn", PGS –TS Bùi Đình Phong cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem