Chủ đề nóng

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa sẵn sàng tổ chức Đại hội khóa XI

Hữu Dụng - Lương Hà Thứ sáu, ngày 22/09/2023 09:03 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Những ngày này, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đang tích cực chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bình luận 0

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề: "Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng hội ngày càng vững mạnh; tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể của nông dân tỉnh nhà trong quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh".

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức trong 2 ngày (ngày 24 và 25/9/2023). Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho Đại hội.

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa sẵn sàng cho Đại hội nhiệm kỳ mới - Ảnh 1.

Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Quảng Xương nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội Hội Nông dân cấp huyện của Thanh Hoá hoàn thành ngày 28/6/2023.

Ông Trần Bình Quân - Chủ tịch HND tỉnh cho biết: Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp Hội và hội viên nông dân nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, từ đó tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Qua Đại hội sẽ nâng cao nhận thức, tăng cường đoàn kết, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của cán bộ, hội viên; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, mô hình tổ chức của hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX.

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa sẵn sàng cho Đại hội nhiệm kỳ mới - Ảnh 2.

Hội Nông dân xã Lũng Cao, huyện Bá Thước ra mắt tổ bảo vệ môi trường và nhận hỗ trợ thùng rác của Hội Nông dân huyện và chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Về kết quả Đại hội cấp cơ sở và cấp huyện, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh cho biết: Đại hội Hội Nông dân cấp xã, huyện đảm bảo nội dung đúng quy định và Điều lệ Hội. Đại hội Hội Nông dân cấp xã (553/553 cơ sở Hội Nông dân xã, phường, thị trấn) hoàn thành trong quý I/2023.

Tại Đại hội đã bầu 6.098 ủy viên Ban Chấp hành, 1.690 ủy viên Ban Thường vụ; 532/553 đồng chí Chủ tịch và 545/553 Phó Chủ tịch Hội Nông dân. Đại hội Hội Nông dân cấp huyện hoàn thành ngày 28/6/2023. Tại Đại hội Hội Nông dân đã bầu 712 ủy viên Ban Chấp hành, 175 ủy viên Ban Thường vụ; 27/27 đồng chí Chủ tịch và 25/27 đồng chí Phó Chủ tịch.

Điểm mới trong Đại hội Hội Nông dân cơ sở, cấp huyện nhiệm kỳ 2023-2028 là đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm hàng hóa tiêu biểu mang thương hiệu địa phương. Trưng bày panô ảnh, phóng sự về hoạt động của hội và phong trào nông dân, những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng Đại hội.

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa sẵn sàng cho Đại hội nhiệm kỳ mới - Ảnh 3.

Sáng ngày 31/8/2023, Hội Nông dân thị xã Bỉm Sơn trao hỗ trợ 1 con giống (Bò sinh sản) trị giá 20 triệu đồng cho 1 một gia đình hội viên hộ nghèo ở xã Quang Trung, TX. Bỉm Sơn.

Ông Trần Bình Quân, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đánh giá: Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, cấp huyện đã được tổ chức trang trọng, đúng nội dung chương trình, nhân sự bầu cử theo dự kiến. Bên cạnh đó, trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Hội Nông dân các cấp đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp tích cực giữa các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Đại hội được tiến hành đúng quy trình, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của hội cấp trên.

Hiện nay, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đang tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 24-25/9/2023. Để tổ chức thành công Đại hội, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá đã chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, ban hành các văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, phát động thi đua chào mừng Đại hội trong toàn hệ thống hội và hội viên nông dân toàn tỉnh với những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa sẵn sàng cho Đại hội nhiệm kỳ mới - Ảnh 4.

Hội Nông dân huyện Triệu Sơn tổ chức giải bóng chuyền, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chú trọng xây dựng các văn kiện trình Đại hội và thực hiện tốt quy trình công tác nhân sự bảo đảm dân chủ, khách quan, bám sát Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, hướng dẫn của Trung ương Hội và chỉ đạo của Tỉnh ủy. Báo cáo chính trị Đại hội XI, được Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 chuẩn bị công phu, chu đáo.

Dự thảo báo cáo đã được tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh; các Ban, Trung tâm của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; các Ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan và của các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh hội, đặc biệt là sự quan tâm định hướng, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ HND Việt Nam sau trình trình duyệt.

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa sẵn sàng cho Đại hội nhiệm kỳ mới - Ảnh 4.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá thăm mô hình nuôi ếch trong bể xi măng tại xã An Nông, huyện Triệu Sơn.

Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển", nhiệm kỳ tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Thanh Hoá tiếp tục xây dựng, phát triển những mục tiêu mang tính đột phá trong công tác hội và phong trào nông dân, trọng tâm là xây dựng tổ chức hội các cấp và giai cấp nông dân tỉnh Thanh Hóa vững mạnh về chính trị, tổ chức và hành động, tập trung hướng hoạt động về cơ sở.

Vận động nông dân tham gia phát triển nền nông nghiệp sinh thái xanh, sạch, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp; tham gia phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu... 

Những việc làm, hoạt động đó góp phần cùng toàn tỉnh xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Tổ quốc, tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại… Với sự chỉ đạo sát sao, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tin rằng, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem