Chủ đề nóng

Khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng sẽ xử lý thế nào?

PVCT Thứ hai, ngày 17/05/2021 11:09 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Trường hợp người ứng cử có đơn xin rút ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo nguyện vọng hoặc vì bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn đột xuất không thể tiếp tục ứng cử theo quy định của pháp luật thì đều thuộc trường hợp khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng.
Bình luận 0

Hội đồng bầu cử quốc gia vừa có văn bản gửi Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để lưu ý một số vấn đề trong tổ chức bầu cử.

Khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng sẽ xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Quảng Ninh.

Trong các nội dung lưu ý có đề cập tới việc xử lý các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân vì lý do bất khả kháng "Trường hợp khuyết người ứng cử đại biêu Hội đồng nhân dân vì lý do bất khả kháng quy định tại khoản 3 Điểu 58 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là trường hợp sau khi ủy ban bầu cử công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biếu Hội đồng nhân dân theo từng đơn vị bầu cử mà người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân vì lý do bất khả kháng (chết, bị xóa tên khỏi danh sách chính thức những người ứng cử...) không thể tiếp tục ứng cử theo quy định của pháp luật".

Do đó, các trường hợp như đã có kết luận của cấp có thẩm quyền về việc người ứng cử không bảo đảm tiêu chuẩn về lịch sử chính trị dẫn đến không bảo đảm điều kiện của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và phải xóa tên trong danh sách chính thức những người ứng cử hoặc trường hợp người ứng cử có đơn xin rút ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo nguyện vọng hoặc vì bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn đột xuất không thể tiếp tục ứng cử theo quy định của pháp luật thì đều thuộc trường hợp khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng.

Việc xử lý trường hợp khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 160/NQ-HĐBCQG ngày 22/3/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Nghị quyết này quy định như sau: Trường hợp khuyết người ứng cử trong thời gian từ sau khi Ủy ban bầu cử công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo từng đơn vị bầu cử đến trước ngày danh sách được niêm yết, thì Ủy ban bầu cử sau khi thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định theo một trong các hình thức sau đây:

Quyết định giữ nguyên danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân còn lại khi số dư người ứng cử vẫn đảm bảo theo quy định của pháp luật;

Quyết định bổ sung người có số phiếu tín nhiệm cao nhất và đạt trên 50% tổng số phiếu tín nhiệm trong số những người còn lại trong danh sách những người ứng cử được xem xét tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba vào danh sách chính thức những người ứng cử nếu số dư người ứng cử ở đơn vị bầu cử không đảm bảo theo quy định của pháp luật, trong danh sách hiệp thương lần thứ ba còn có người ứng cử đạt trên 50% tổng số phiếu tín nhiệm trở lên và thời gian để bổ sung phải còn ít nhất là 02 ngày tính đến ngày niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử;

Quyết định giảm số đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở đơn vị bầu cử để đảm bảo số dư theo quy định của pháp luật nếu không đáp ứng được một trong các điều kiện quy định như hai nội dung nêu trên.

Trường hợp khuyết người ứng cử trong thời gian từ sau khi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân đã được niêm yết cho đến ngày bầu cử, thì Ủy ban bầu cử sau khi thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định theo một trong các hình thức sau đây:

Quyết định giữ nguyên danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân còn lại khi số người ứng cử vẫn nhiều hơn số đại biểu được bầu tại đơn vị bầu cử đó (ít nhất là 01 người);

Quyết định giảm số đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở đơn vị bầu cử để đảm bảo số người ứng cử phải nhiều hơn số đại biểu được bầu tại đơn vị bầu cử đó ít nhất 01 người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem