Chủ đề nóng

Lịch cắt điện Quảng Ninh ngày 10/6 chính xác nhất

PV Đông Bắc Thứ bảy, ngày 10/06/2023 07:23 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Báo Dân Việt gửi đến bạn đọc lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ngày 10/6 qua tra cứu Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
Bình luận 0

Lịch cắt điện Quảng Ninh ngày 10/6 (cập nhật lúc 7 giờ ngày 10/6):

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Ba Chẽ

2023-06-10 12:00:00.000

2023-06-10 17:00:00.000

Thôn Bằng Lau, Cái Gian, Sơn Hải, Nam Kim, Nước Đừng, Làng Mới, xã Nam Sơn

Điện lực Bình Liêu

2023-06-10 09:30:00.000

2023-06-10 14:30:00.000

Khu Co Nhan, Nà Làng, thôn khe Và

Điện lực Bình Liêu

2023-06-10 09:30:00.000

2023-06-10 14:30:00.000

Thôn Cao Sơn, Lòong Vài, xã Hoành Mô; thôn Ngàn Kheo, Ngàn Vàng Trên, Ngàn Vàng Dưới, Co Sàu, Phá Lạn, xã Đồng Tâm; thôn Ngàn Pạt, Khe O, xã Lục Hồn

Điện lực Bình Liêu

2023-06-10 09:30:00.000

2023-06-10 14:30:00.000

Một phần xã Đồng Tâm; Pắc Pền, Nà Đang

Điện lực Bình Liêu

2023-06-10 09:30:00.000

2023-06-10 14:30:00.000

Một phần xã Hoành Mô, Nà Sa, Pắc Cương, Trình Tường.

Điện lực Bình Liêu

2023-06-10 09:30:00.000

2023-06-10 14:30:00.000

Khu vực Pắc Liềng, Nà Kẻ, Khe Cóoc, Khe Lạc, Nà Lợ; toàn bộ khu vực xã Húc Động.

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-10 00:30:00.000

2023-06-10 06:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-10 07:00:00.000

2023-06-10 21:00:00.000

Mông Dương

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-10 07:00:00.000

2023-06-10 21:00:00.000

Mông Dương, Cộng Hòa

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-10 09:00:00.000

2023-06-10 16:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-10 09:00:00.000

2023-06-10 16:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-10 09:00:00.000

2023-06-10 16:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-10 09:00:00.000

2023-06-10 16:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-10 09:30:00.000

2023-06-10 16:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-10 09:30:00.000

2023-06-10 16:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-10 09:30:00.000

2023-06-10 16:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-10 12:00:00.000

2023-06-10 19:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-10 13:00:00.000

2023-06-10 20:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-10 13:00:00.000

2023-06-10 20:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-10 13:30:00.000

2023-06-10 20:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-10 14:30:00.000

2023-06-10 21:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-10 14:30:00.000

2023-06-10 21:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-10 14:30:00.000

2023-06-10 21:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-10 14:30:00.000

2023-06-10 21:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-10 14:30:00.000

2023-06-10 21:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Đông Triều

2023-06-10 00:30:00.000

2023-06-10 04:30:00.000

Phường Kim Sơn

Điện lực Đông Triều

2023-06-10 09:30:00.000

2023-06-10 14:30:00.000

Xã An Sinh, xã Tân Việt; thôn Xuân Bình, xã Bình Khê, phường Đức Chính

Điện lực Đông Triều

2023-06-10 09:30:00.000

2023-06-10 14:30:00.000

Phường Hồng Phong, xã Thủy An, xã Bình Dương, xã Nguyễn Huệ

Điện lực Đông Triều

2023-06-10 09:30:00.000

2023-06-10 14:30:00.000

Xã Bình Khê, xã Tràng Lương; thôn Tràng Bảng, xã Tràng An

Điện lực Đông Triều

2023-06-10 14:30:00.000

2023-06-10 19:30:00.000

Phường Mạo Khê, phường Kim Sơn

Điện lực Đông Triều

2023-06-10 21:00:00.000

2023-06-11 02:00:00.000

Phường Mạo Khê, Yên Thọ, Yên Đức, Hoàng Quế

Điện lực Đông Triều

2023-06-10 21:00:00.000

2023-06-11 02:00:00.000

Phường Mạo Khê

Điện lực Đông Triều

2023-06-10 21:00:00.000

2023-06-11 02:00:00.000

Phường Hưng Đạo, xã Việt Dân, phường Đông Triều

Điện lực Đông Triều

2023-06-10 21:00:00.000

2023-06-11 02:00:00.000

Phường Mạo Khê

Điện lực Hải Hà

2023-06-10 00:30:00.000

2023-06-10 04:30:00.000

Xã Dực Yên, xã Đại Bình, một phần xã Tân Lập

Điện lực Hải Hà

2023-06-10 00:30:00.000

2023-06-10 04:30:00.000

Xã Quảng Lâm, Quảng An, Quảng Tân; phố Trần Phú, thị trấn Đầm Hà

Điện lực Hải Hà

2023-06-10 00:30:00.000

2023-06-10 04:30:00.000

Phố Bắc Sơn, thị trấn Đầm Hà; xã Đầm Hà, một phần xã Tân Lập

Điện lực Hải Hà

2023-06-10 08:00:00.000

2023-06-10 10:30:00.000

Bản Cống Mằn Thìn, xã Quảng đức

Điện lực Hạ Long

2023-06-10 00:30:00.000

2023-06-10 04:30:00.000

Khu vực xã Đồng Sơn, Quảng La, Tân Dân

Điện lực Hạ Long

2023-06-10 00:30:00.000

2023-06-10 04:30:00.000

Khu vực phường Hà Khẩu

Điện lực Hạ Long

2023-06-10 00:30:00.000

2023-06-10 04:30:00.000

Khu vực phường Giếng Đáy

Điện lực Hạ Long

2023-06-10 00:30:00.000

2023-06-10 04:30:00.000

Khu vực phường Giếng Đáy

Điện lực Hạ Long

2023-06-10 06:30:00.000

2023-06-10 11:30:00.000

Phường Hồng Hải

Điện lực Hạ Long

2023-06-10 08:00:00.000

2023-06-10 13:00:00.000

TBA nhà máy dầu - KCN Cái Lân

Điện lực Hạ Long

2023-06-10 08:00:00.000

2023-06-10 13:00:00.000

TBA nhà máy dầu - KCN Cái Lân

Điện lực Hạ Long

2023-06-10 08:00:00.000

2023-06-10 10:30:00.000

Một phần phường Bạch Đằng

Điện lực Hạ Long

2023-06-10 08:00:00.000

2023-06-10 10:30:00.000

Một phần phường Bạch Đằng

Điện lực Hạ Long

2023-06-10 09:30:00.000

2023-06-10 14:30:00.000

TBA nhà máy dầu - KCN Cái Lân

Điện lực Hạ Long

2023-06-10 12:00:00.000

2023-06-10 15:30:00.000

Một phần phường Cao Thắng, Trần Hưng Đạo, Hà Khánh

Điện lực Hạ Long

2023-06-10 13:00:00.000

2023-06-10 18:00:00.000

Một phần phường Hà Tu, Hà Trung, Hà Phong, Hồng Hà, Hồng Hải

Điện lực Hạ Long

2023-06-10 13:00:00.000

2023-06-10 18:00:00.000

Một phần xã Lê Lợi, Thống Nhất, Vũ Oai, Hoà Bình, Đồng Lâm, Sơn Dương

Điện lực Hạ Long

2023-06-10 13:00:00.000

2023-06-10 18:00:00.000

Một phần xã Lê Lợi

Điện lực Hạ Long

2023-06-10 13:00:00.000

2023-06-10 18:00:00.000

Một phần phường Hà Tu, Hà Phong

Điện lực Hạ Long

2023-06-10 13:00:00.000

2023-06-10 15:30:00.000

Một phần phường Hà Lầm

Điện lực Hạ Long

2023-06-10 14:00:00.000

2023-06-10 15:00:00.000

Một phần phường Hoành Bồ

Điện lực Hạ Long

2023-06-10 14:30:00.000

2023-06-10 19:30:00.000

Một phần phường phường Giếng Đáy

Điện lực Hạ Long

2023-06-10 14:30:00.000

2023-06-10 19:30:00.000

Một phần phường Hà Khánh

Điện lực Hạ Long

2023-06-10 15:30:00.000

2023-06-10 16:30:00.000

Một phần phường Hà Khẩu

Điện lực Hạ Long

2023-06-10 21:00:00.000

2023-06-11 02:00:00.000

Một phần phường Hà Tu, Hà Phong, Hà Trung

Điện lực Hạ Long

2023-06-10 21:00:00.000

2023-06-11 02:00:00.000

Một phần phường Cao Thắng, Hà Lầm, Hà Trung, Hà Phong

Điện lực Hạ Long

2023-06-10 21:00:00.000

2023-06-11 02:00:00.000

Một phần phường Hà Khánh, Cao Xanh, Yết Kiêu, Bạch Đằng, Hồng Gai

Điện lực Hạ Long

2023-06-10 21:00:00.000

2023-06-11 02:00:00.000

Một phần phường Hà Khánh, Cao Xanh, Yết Kiêu, Bạch Đằng, Hồng Gai

Điện lực Hạ Long

2023-06-10 21:00:00.000

2023-06-11 02:00:00.000

Một phần phường Hà Khánh, Cao Xanh, Yết Kiêu, Bạch Đằng, Hồng Gai, Trần Hưng Đạo

Điện lực Tiên Yên

2023-06-10 00:30:00.000

2023-06-10 05:00:00.000

Xã Hải Lạng

Điện lực Tiên Yên

2023-06-10 00:30:00.000

2023-06-10 05:00:00.000

Xã Yên Than, Điền Xá, Hà Lâu

Điện lực Tiên Yên

2023-06-10 00:30:00.000

2023-06-10 05:00:00.000

Thôn Xóm Nương, Cống To, xã Tiên Lãng

Điện lực Tiên Yên

2023-06-10 00:30:00.000

2023-06-10 05:00:00.000

Phố Long Tiên, Long Thành, thị trấn Tiên Yên; thôn Cái Mắt, Thủy Cơ, xã Tiên Lãng

Điện lực Tiên Yên

2023-06-10 00:30:00.000

2023-06-10 05:30:00.000

Xã Đại Dực, Đông Ngũ, Đông Hải

Điện lực Tiên Yên

2023-06-10 12:00:00.000

2023-06-10 18:00:00.000

Xã Đồng Rui

Điện lực Uông Bí

2023-06-10 00:00:00.000

2023-06-10 04:00:00.000

Nam Mẫu

Điện lực Uông Bí

2023-06-10 00:00:00.000

2023-06-10 04:00:00.000

Phương Nam, Phương Đông, Yên Thanh, Quang Trung

Điện lực Uông Bí

2023-06-10 00:30:00.000

2023-06-10 04:30:00.000

Phương Đông

Điện lực Uông Bí

2023-06-10 09:30:00.000

2023-06-10 14:30:00.000

Quang Trung

Điện lực Uông Bí

2023-06-10 09:30:00.000

2023-06-10 14:30:00.000

Phương Nam

Điện lực Uông Bí

2023-06-10 13:00:00.000

2023-06-10 18:00:00.000

Quang Trung, Thanh Sơn

Điện lực Uông Bí

2023-06-10 13:30:00.000

2023-06-10 18:30:00.000

Quang Trung, Thanh Sơn

Điện lực Uông Bí

2023-06-10 21:00:00.000

2023-06-11 02:00:00.000

Quang Trung, Yên Thanh

Điện lực Quảng Yên

2023-06-10 00:30:00.000

2023-06-10 04:30:00.000

Phường Minh Thành, Đông Mai

Điện lực Quảng Yên

2023-06-10 09:00:00.000

2023-06-10 14:00:00.000

Khu Trại Thành, phường Đông Mai

Điện lực Quảng Yên

2023-06-10 09:30:00.000

2023-06-10 14:30:00.000

Xã Liên Hoà, Liên Vị, Tiền Phong; khu Đường Ngang, phường Cộng Hòa; xóm Chợ Rộc, xã Tiền An

Điện lực Quảng Yên

2023-06-10 09:30:00.000

2023-06-10 14:30:00.000

Xã Hiệp Hoà, Yên Giang; một phần phường Quảng Yên; thôn 8, 9, 10, xã Sông Khoai; khu Khe Nước, Cổng Bấc, phường Cộng Hòa

Điện lực Quảng Yên

2023-06-10 09:30:00.000

2023-06-10 14:30:00.000

Phường (xã) Nam Hòa, Phong Cốc, Phong Hải, Cẩm La, Yên Hải; khu Giếng Chanh, Xóm Bãi, Rặng Thông, Cửa Khâu, phường Quảng Yên; khu Kim Lăng, phường Cộng Hòa

Điện lực Quảng Yên

2023-06-10 13:00:00.000

2023-06-10 18:00:00.000

Phường, xã Hà An, Tân An, Tiền An, Hoàng Tân

Điện lực Quảng Yên

2023-06-10 13:00:00.000

2023-06-10 18:00:00.000

Khu Hưng Hòa, phường Cộng Hòa

Điện lực Quảng Yên

2023-06-10 13:00:00.000

2023-06-10 18:00:00.000

Khu Lâm Sinh, Tân Mai, phường Đông Mai; xóm Cỏ Khê, xã Tiền An; khu Đống Lủi, phường Cộng Hòa

Điện lực Quảng Yên

2023-06-10 14:30:00.000

2023-06-10 19:30:00.000

Khu Động Linh, Cát Thành, Yên Lập, Quỳnh Mai, phường Minh Thành; khu Trại Tháp, phường Đông Mai

Điện lực Quảng Yên

2023-06-10 14:30:00.000

2023-06-10 19:30:00.000

Xã Sông Khoai; khu Trại Cau, Trại Trang, phường Cộng Hòa

Điện lực Quảng Yên

2023-06-10 14:30:00.000

2023-06-10 18:15:00.000

(Kết hợp cắt điện ĐZ 482 E5.21)


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem