Chủ đề nóng

Lịch cắt điện Quảng Ninh ngày 9/6 chính xác nhất

PV Đông Bắc Thứ sáu, ngày 09/06/2023 09:12 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Lịch ngừng giảm cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ngày 9/6 qua tra cứu Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
Bình luận 0

Lịch cắt điện Quảng Ninh ngày 9/6 (cập nhật lúc 7 giờ ngày 9/6):

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Ba Chẽ

2023-06-09 12:00:00.000

2023-06-09 17:00:00.000

Thôn Bằng Lau, Cái Gian, Sơn Hải, Nam Kim, Nước Đừng, Làng Mới, xã Nam Sơn

Điện Lực Bình Liêu

2023-06-09 09:30:00.000

2023-06-09 14:30:00.000

Từ Húc Động đến Đồng Văn

Điện Lực Bình Liêu

2023-06-09 09:30:00.000

2023-06-09 14:30:00.000

Khu Co Nhan, Nà Làng, thôn khe Và

Điện Lực Bình Liêu

2023-06-09 09:30:00.000

2023-06-09 14:30:00.000

Thôn Cao Sơn, Lòong Vài, xã Hoành Mô; thôn Ngàn Kheo, Ngàn Vàng Trên, Ngàn Vàng Dưới, Co Sàu, Phá Lạn, xã Đồng Tâm; thôn Ngàn Pạt, Khe O, xã Lục Hồn

Điện Lực Bình Liêu

2023-06-09 09:30:00.000

2023-06-09 14:30:00.000

Một phần xã Đồng Tâm, Pắc Pền, Nà Đang

Điện Lực Bình Liêu

2023-06-09 09:30:00.000

2023-06-09 14:30:00.000

Một phần xã Hoành Mô, Nà Sa, Pắc Cương, Trình Tường

Điện Lực Bình Liêu

2023-06-09 09:30:00.000

2023-06-09 14:30:00.000

Pắc Liềng, Nà Kẻ, Khe Cóoc, Khe Lạc, Nà Lợ; toàn bộ xã Húc Động

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-09 00:30:00.000

2023-06-09 07:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-09 09:00:00.000

2023-06-09 16:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-09 09:00:00.000

2023-06-09 16:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-09 09:00:00.000

2023-06-09 16:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-09 09:30:00.000

2023-06-09 16:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-09 12:00:00.000

2023-06-09 19:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-09 13:30:00.000

2023-06-09 20:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-09 13:30:00.000

2023-06-09 20:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-09 13:30:00.000

2023-06-09 20:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-09 13:30:00.000

2023-06-09 20:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-09 13:30:00.000

2023-06-09 20:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-09 16:00:00.000

2023-06-09 23:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-09 16:00:00.000

2023-06-09 23:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-09 16:00:00.000

2023-06-09 23:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-09 16:00:00.000

2023-06-09 23:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-09 16:00:00.000

2023-06-09 23:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-09 16:00:00.000

2023-06-09 23:00:00.000

Cẩm Phả

Điện Lực Đông Triều

2023-06-09 00:30:00.000

2023-06-09 05:00:00.000

Phường Kim Sơn, Mạo Khê

Điện Lực Đông Triều

2023-06-09 07:00:00.000

2023-06-09 14:00:00.000

Thôn Bắc Mã, xã Bình Dương

Điện Lực Đông Triều

2023-06-09 07:30:00.000

2023-06-09 08:30:00.000

Khu Thọ Sơn, phường Yên Thọ

Điện Lực Đông Triều

2023-06-09 07:30:00.000

2023-06-09 08:30:00.000

Khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê

Điện Lực Đông Triều

2023-06-09 09:00:00.000

2023-06-09 10:00:00.000

Khu Yên Sơn, phường Yên Thọ

Điện Lực Đông Triều

2023-06-09 09:00:00.000

2023-06-09 10:00:00.000

Khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê

Điện Lực Đông Triều

2023-06-09 09:00:00.000

2023-06-09 14:30:00.000

Công ty tập đoàn Hoàng Hà

Điện Lực Đông Triều

2023-06-09 09:30:00.000

2023-06-09 14:30:00.000

Phường Mạo Khê

Điện Lực Đông Triều

2023-06-09 09:30:00.000

2023-06-09 14:30:00.000

Xã Bình Khê, Tràng Lương

Điện Lực Đông Triều

2023-06-09 09:30:00.000

2023-06-09 14:30:00.000

Xã Nguyễn Huệ, Thuỷ An, Bình Dương

Điện Lực Đông Triều

2023-06-09 10:30:00.000

2023-06-09 11:30:00.000

Khu Yên Sơn, phường Yên Thọ

Điện Lực Đông Triều

2023-06-09 10:30:00.000

2023-06-09 11:30:00.000

Khu Vĩnh Thông, phường Mạo Khê

Điện Lực Đông Triều

2023-06-09 13:30:00.000

2023-06-09 14:30:00.000

Khu Vĩnh Tuy 1, phường Mạo Khê

Điện Lực Đông Triều

2023-06-09 13:30:00.000

2023-06-09 14:30:00.000

Khu Vĩnh Hải, phường Mạo Khê

Điện Lực Đông Triều

2023-06-09 15:00:00.000

2023-06-09 16:00:00.000

Khu Đoàn Kết, phường Mạo Khê

Điện Lực Đông Triều

2023-06-09 15:00:00.000

2023-06-09 16:00:00.000

Khu Vĩnh Quang, phường Mạo Khê

Điện Lực Đông Triều

2023-06-09 16:00:00.000

2023-06-09 21:00:00.000

Phường Mạo Khê, xã Hoàng Quế, Yên Đức

Điện Lực Đông Triều

2023-06-09 16:00:00.000

2023-06-09 21:00:00.000

Phường Mạo Khê, xã Hoàng Quế, Yên Đức

Điện Lực Đông Triều

2023-06-09 20:30:00.000

2023-06-10 00:30:00.000

Trung tâm Đông Triều

Điện Lực Đông Triều

2023-06-09 20:30:00.000

2023-06-10 00:30:00.000

Phường Kim Sơn

Điện Lực Đông Triều

2023-06-09 20:30:00.000

2023-06-10 00:30:00.000

Phường Xuân Sơn, Đức Chính, Tân Việt, xã An Sinh

Điện lực Hải Hà

2023-06-09 08:20:00.000

2023-06-09 10:30:00.000

Một phần xã Đường Hoa

Điện lực Hải Hà

2023-06-09 09:00:00.000

2023-06-09 14:01:00.000

Xã Quảng Lâm, Quảng An, Quảng Tân; phố Trần Phú, thị trấn Đầm Hà

Điện lực Hải Hà

2023-06-09 09:00:00.000

2023-06-09 14:01:00.000

Xã Đông Hải, Đông Ngũ, Đại Dực, huyện Tiên yên; xã Dực Yên, xã Đại Bình, một phần xã Tân lập

Điện lực Hải Hà

2023-06-09 09:00:00.000

2023-06-09 14:01:00.000

Phố Bắc Sơn, thị trấn Đầm Hà; xã Đầm Hà, một phần xã Tân lập

Điện lực Hải Hà

2023-06-09 11:00:00.000

2023-06-09 11:30:00.000

Một phần xã Đường Hoa

Điện lực Hải Hà

2023-06-09 13:30:00.000

2023-06-09 14:10:00.000

Một phần xã Đầm Hà

Điện lực Hải Hà

2023-06-09 14:30:00.000

2023-06-09 15:11:00.000

Một phần xã Tân Lập

Điện lực Hải Hà

2023-06-09 15:40:00.000

2023-06-09 16:30:00.000

Một phần xã Quảng An

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 00:30:00.000

2023-06-09 05:30:00.000

Khu vực xã Đồng Sơn, Quảng La, Tân Dân

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 00:30:00.000

2023-06-09 05:30:00.000

Khu vực phường Hà Khẩu

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 00:30:00.000

2023-06-09 05:30:00.000

Khu vực phường Giếng Đáy

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 00:30:00.000

2023-06-09 05:30:00.000

TBA gạch Tiêu Giao

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 05:30:00.000

2023-06-09 10:30:00.000

Một phần phường Hà Khẩu, Hùng Thắng, Bãi Cháy

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 05:30:00.000

2023-06-09 10:30:00.000

Một phần phường Hùng Thắng, Bãi Cháy

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 05:30:00.000

2023-06-09 10:30:00.000

Một phần phường Bãi Cháy

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 05:30:00.000

2023-06-09 10:30:00.000

Một phần phường Bãi Cháy

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 05:30:00.000

2023-06-09 10:30:00.000

Một phần phường Bãi Cháy

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 05:30:00.000

2023-06-09 10:30:00.000

Một phần phường Hà Khẩu, Hùng Thắng, Giếng Đáy

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 06:00:00.000

2023-06-09 11:00:00.000

Một phần phường Bãi Cháy

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 06:00:00.000

2023-06-09 11:00:00.000

Một phần phường Bãi Cháy

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 06:00:00.000

2023-06-09 11:00:00.000

Một phần phường Bãi Cháy, Tuần Châu

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 08:00:00.000

2023-06-09 13:00:00.000

Một phần phường Hồng Hà, Hồng Hải

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 08:00:00.000

2023-06-09 11:30:00.000

Một phần phường Cao Thắng

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 08:00:00.000

2023-06-09 11:30:00.000

Một phần phường Cao Thắng

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 08:30:00.000

2023-06-09 13:30:00.000

Một phần phường Bãi Cháy, Hùng Thắng

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 08:30:00.000

2023-06-09 13:30:00.000

Một phần phường Hà Tu, Hà Trung, Hà Phong

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 09:30:00.000

2023-06-09 14:30:00.000

Một phần phường Bãi Cháy

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 10:00:00.000

2023-06-09 15:00:00.000

Một phần phường Trần Hưng Đạo, Hà Khánh, Cao Thắng

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 12:00:00.000

2023-06-09 17:00:00.000

Một phần phường Hồng Hà, Hồng Hải

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 12:00:00.000

2023-06-09 17:00:00.000

Một phần phường Hồng Hà, Hồng Hải

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 12:00:00.000

2023-06-09 17:00:00.000

Một phần phường Hồng Hà, Hồng Hải

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 12:00:00.000

2023-06-09 17:00:00.000

Một phần phường Hồng Hà, Hồng Hải

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 13:30:00.000

2023-06-09 18:30:00.000

Một phần xã Lê Lợi, Thống Nhất, Vũ Oai, Hòa Bình, Đồng Lâm, Sơn Dương

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 13:30:00.000

2023-06-09 18:30:00.000

Một phần xã Lê Lợi

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 13:30:00.000

2023-06-09 18:30:00.000

Một phần phường Hà Tu

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 14:00:00.000

2023-06-09 15:30:00.000

Một phần phường Hồng Hải

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 16:00:00.000

2023-06-09 21:00:00.000

Phường Giếng Đáy

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 16:00:00.000

2023-06-09 21:00:00.000

Phường Hà Khánh

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 20:30:00.000

2023-06-10 00:30:00.000

Phường Cao Xanh, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Hồng Gai

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 20:30:00.000

2023-06-10 00:30:00.000

Phường Cao Xanh, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Hồng Gai

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 20:30:00.000

2023-06-10 00:30:00.000

Phường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Hồng Gai

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 20:30:00.000

2023-06-10 00:30:00.000

Phường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Hồng Gai

Điện lực Hạ Long

2023-06-09 20:30:00.000

2023-06-10 00:30:00.000

Phường Hà tu

Điện lực Tiên Yên

2023-06-09 08:30:00.000

2023-06-09 11:30:00.000

Một phần xã Đồng Rui

Điện lực Tiên Yên

2023-06-09 09:00:00.000

2023-06-09 12:00:00.000

Một phần xã Hải Lạng

Điện lực Tiên Yên

2023-06-09 14:00:00.000

2023-06-09 17:00:00.000

Một phần xã Đông Ngũ

Điện lực Tiên Yên

2023-06-09 14:30:00.000

2023-06-09 17:30:00.000

Một phần xã Đông Ngũ

Điện lực Uông Bí

2023-06-09 00:00:00.000

2023-06-09 05:00:00.000

Phương Nam, Phương Đông

Điện lực Uông Bí

2023-06-09 06:00:00.000

2023-06-09 10:00:00.000

Nam Mẫu, Thượng Yên Công

Điện lực Uông Bí

2023-06-09 06:00:00.000

2023-06-09 16:00:00.000

Nam Mẫu, Thượng Yên Công

Điện lực Uông Bí

2023-06-09 09:00:00.000

2023-06-09 14:00:00.000

Phương Đông, Phương Nam

Điện lực Uông Bí

2023-06-09 09:30:00.000

2023-06-09 14:30:00.000

Quang Trung

Điện lực Uông Bí

2023-06-09 09:30:00.000

2023-06-09 14:30:00.000

Trưng Vương, Nam Khê

Điện lực Uông Bí

2023-06-09 13:30:00.000

2023-06-09 18:30:00.000

Quang Trung, Thanh Sơn, Phương Đông

Điện lực Uông Bí

2023-06-09 13:30:00.000

2023-06-09 18:30:00.000

Nội thị TP.Uông Bí, Quang Trung, Thanh Sơn

Điện lực Uông Bí

2023-06-09 14:20:00.000

2023-06-09 15:00:00.000

Nam Mẫu

Điện lực Uông Bí

2023-06-09 15:40:00.000

2023-06-09 17:00:00.000

Nam Mẫu

Điện lực Uông Bí

2023-06-09 16:00:00.000

2023-06-09 21:00:00.000

Quang Trung, Thanh Sơn

Điện lực Uông Bí

2023-06-09 20:30:00.000

2023-06-10 00:30:00.000

Quang Trung, Thanh Sơn

Điện lực Vân Đồn

2023-06-09 00:00:00.000

2023-06-09 05:00:00.000

Điện lực Vân Đồn

2023-06-09 00:00:00.000

2023-06-09 05:00:00.000

Điện lực Vân Đồn

2023-06-09 00:00:00.000

2023-06-09 05:00:00.000

Điện lực Vân Đồn

2023-06-09 00:00:00.000

2023-06-09 05:00:00.000

Điện lực Vân Đồn

2023-06-09 20:30:00.000

2023-06-10 00:30:00.000

Điện lực Vân Đồn

2023-06-09 20:30:00.000

2023-06-10 00:30:00.000

Điện lực Quảng Yên

2023-06-09 09:00:00.000

2023-06-09 14:00:00.000

Phường Minh Thành, Đông Mai

Điện lực Quảng Yên

2023-06-09 09:00:00.000

2023-06-09 14:00:00.000

Trại Thành

Điện lực Quảng Yên

2023-06-09 09:30:00.000

2023-06-09 14:30:00.000

Xã Liên Hoà, Liên Vị, Tiền Phong; khu Đường Ngang, phường Cộng Hòa; xóm Chợ Rộc, xã Tiền An

Điện lực Quảng Yên

2023-06-09 09:30:00.000

2023-06-09 14:30:00.000

Xã Hiệp Hoà, Yên Giang; một phần phường Quảng Yên; thôn 8, 9, 10, xã Sông Khoai; khu Khe Nước, Cổng Bấc, phường Cộng Hòa

Điện lực Quảng Yên

2023-06-09 09:30:00.000

2023-06-09 14:30:00.000

Phường (xã) Nam Hòa, Phong Cốc, Phong Hải, Cẩm La, Yên Hải; khu Giếng Chanh, Xóm Bãi, Rặng Thông, Cửa Khâu, phường Quảng Yên; khu Kim Lăng, phường Cộng Hòa

Điện lực Quảng Yên

2023-06-09 09:30:00.000

2023-06-09 10:30:00.000

Điện lực Quảng Yên

2023-06-09 10:45:00.000

2023-06-09 13:45:00.000

Điện lực Quảng Yên

2023-06-09 13:30:00.000

2023-06-09 18:30:00.000

Các xã phường Hà An, Tân An, Tiền An, Hoàng Tân

Điện lực Quảng Yên

2023-06-09 13:30:00.000

2023-06-09 18:30:00.000

Khu Lâm Sinh, Tân Mai, phường Đông Mai; xóm Cỏ Khê, xã Tiền An; khu Đống Lủi, phường Cộng Hòa

Điện lực Quảng Yên

2023-06-09 13:30:00.000

2023-06-09 18:30:00.000

Khu Biểu Nghi

Điện lực Quảng Yên

2023-06-09 16:00:00.000

2023-06-09 21:00:00.000

Khu Động Linh, Cát Thành, Yên Lập, Quỳnh Mai, phường Minh Thành; khu Trại Tháp, phường Đông Mai

Điện lực Quảng Yên

2023-06-09 16:00:00.000

2023-06-09 21:00:00.000

Xã Sông Khoai; khu Trại Cau, Trại Trang, phường Cộng Hòa


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem