Chủ đề nóng

mẹ trộm của con

  • Mẹ trộm ô tô của... con

    Mẹ trộm ô tô của... con

    Bà Hoa điện thoại cho Đ.B thừa nhận: “Bà ngoại đã lấy chiếc ô tô mang sang Campuchia bán rồi, con đừng có báo công an nhé!”.