Chủ đề nóng

Ông Tạ Hồng Hà được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phổ Yên

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ tư, ngày 07/06/2023 14:31 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP.Phổ Yên lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức với nhiều nội dung quan trọng. Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá mới, trong đó, ông Tạ Hồng Hà được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân.
Bình luận 0

Sáng 7/6, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP.Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) đã khai mạc với nhiều nội dung quan trọng. Đại hội đã đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua với những kết quả nổi bật. Nhiều chỉ tiêu trong công tác Hội và phong trào nông dân vượt chỉ tiêu ở mức cao.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP.Phổ Yên: Ông Tạ Hồng Hà được bầu giữ chức Chủ tịch - Ảnh 1.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP.Phổ Yên khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Hà Thanh

Cụ thể, trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn TP.Phổ Yên đã phát triển được 804 hội viên, đạt 102% so với Nghị quyết đại hội đề ra. Hằng năm, có 18/18 cơ sở đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó số cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 50%, đạt 100% so với Nghị quyết đại hội đề ra. Nhiệm kỳ 2018 – 2023, có 100% các cơ sở Hội tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ dịch vụ cho nông dân đạt hiệu quả, đạt 100% so với Nghị quyết đại hội đề ra. Hằng năm, bình quân có 76% hội viện nông dân được tập huấn, chuyển giao KHKT, đạt 108% so với Nghị quyết đại hội đề ra; bình quân hằng năm, có 72% hộ hội viên đăng ký phấn đấu hộ sản xuất kinh doanh giỏi, đạt 120% so với Nghị quyết đại hội đề ra; tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi đạt 53% so với số hộ đăng ký, đạt 104% so với Nghị quyết đại hội đề ra.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn TP.Phổ Yên đã xây dựng được 23 mô hình kinh tế tập thể, đạt 121% so với Nghị quyết đại hội đề ra, xây dựng được 117 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường, đạt 130% so với Nghị quyết đại hội đề ra…

Cũng trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tích cực đổi mới nội dung, hình thành tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với nông dân. Nhờ công tác tuyên truyền đã giúp nâng cao nhận thức của hội viên nông dân vị trí, vai trò của tổ chức Hội, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ở nông thôn trong sạch, vững mạnh.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội thường xuyên được quan tâm củng cố và kiện toàn. Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn đã chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng hội viên, tích cực đổi mới nội dung, hình thức phù hợp theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn bó với sản xuất và đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên.

Công tác xây dựng quỹ hội tạo nguồn kinh phí hoạt động được các cấp Hội quan tâm. Trong nhiệm kỳ, tổng số quỹ tăng thêm 2 tỷ 616 triệu đồng, nâng tổng số quỹ hội lên 3 tỷ 355,4 triệu đồng.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán bộ được chú trọng, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, nhờ đó chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên cả về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, đáp ứng tiêu chuẩn cán bộ trong tình hình mới.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và đi vào nề nếp, nâng cao hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Uỷ ban kiểm tra các cấp Hội đã tổ chức được 681 cuộc kiểm tra tại 1.140 Chi hội. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân để có hướng giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Phong trào nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi được phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa trong nhiều lĩnh vực. Trong nhiệm kỳ, các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đã giúp 1.500 hộ nghèo về vật tư nông nghiệp, cây con giống, ngày công lao động và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm tại chỗ cho 14.700 lao động, giúp 50 hộ nông dân thoát nghèo.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP.Phổ Yên: Ông Tạ Hồng Hà được bầu giữ chức Chủ tịch - Ảnh 2.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân TP.Phổ Yên khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Hà Thanh

Các cấp Hội đã vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo các vùng sản xuất chuyên canh, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, giúp nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị nông sản.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Ban Chấp hành Hội Nông dân TP.Phổ Yên đã tập trung chỉ đạo các cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nông dân tham gia thực hiện các tiêu chí đạt kết quả tích cực, góp phần đưa TP.Phổ Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn năm 2018.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn TP.Phổ Yên đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội trong xây dựng, phát triển nông thôn bền vững theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, góp phần xây dựng TP.Phổ Yên trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Phấn đấu, trong nhiệm kỳ mới kết nạp thêm 600 hội viên, nâng tỷ lệ hội viên/hộ nông nghiệp đạt 93% trở lên; phấn đấu hằng năm có 100% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó tỷ lệ cơ sở Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 40 – 45%. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, có 100% Hội Nông dân các cấp được hoạt động tư vấn, hỗ trợ dịch vụ cho nông dân có hiệu quả, hàng năm trực tiếp và phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao KHKT cho 70% cán bộ, hội viên nông dân…

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP.Phổ Yên: Ông Tạ Hồng Hà được bầu giữ chức Chủ tịch - Ảnh 2.

Ông Tạ Hồng Hà được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân TP.Phổ Yên nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Hà Thanh

Đại hội đã công bố kết quả bầu và ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân TP.Phổ Yên nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 27 đồng chí. Trong đó, ông Tạ Hồng Hà được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân TP.Phổ Yên nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân cấp trên với 29 đại biểu.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP.Phổ Yên: Ông Tạ Hồng Hà được bầu giữ chức Chủ tịch - Ảnh 4.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hà Thanh

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đánh giá: "Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn TP.Phổ Yên đã đạt nhiều thành tích và kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân. Trong đó, Hội Nông dân TP.Phổ Yên luôn giữ được vai trò đầu tàu trong phong trào chung của tỉnh Hội. Có những chỉ tiêu mặc dù rất khó thực hiện nhưng Hội Nông dân TP.Phổ Yên vẫn đạt được như tiêu chí phát triển hội viên vì Phổ Yên là nơi tập trung của nhiều khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh".

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP.Phổ Yên: Ông Tạ Hồng Hà được bầu giữ chức Chủ tịch - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP.Phổ Yên Ảnh: Hà Thanh

Từ những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn TP.Phổ Yên cần tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động, trong đó cần ưu tiên xây dựng Hội về tổ chức với nội dung và giải pháp cụ thể. Cần chủ động tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất. Phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, dạy nghề, chuyển giao KHKT công nghệ cho nông dân, đặc biệt là việc sử dụng tốt nguồn quỹ hỗ trợ nông dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem