Chủ đề nóng

ông thương binh nghiện vá đường

  • Ông thương binh “nghiện” vá đường

    Ông thương binh “nghiện” vá đường

    Hơn 20 năm qua, con đường đá đỏ huyện lộ 17 in hằn dấu chân người thương binh hạng 4/4 Lê Văn Luân. Bất kể mưa nắng, thời gian, ông vẫn miệt mài mang cuốc xẻng giặm vá con lộ dài 5km trước cửa nhà mình. Nhiều người bảo rằng, chỉ người “gàn” mới làm như vậy, nhưng với ông Luân, nhìn con lộ lắm ổ quạ, ổ gà, ông sẽ ăn không ngon, ngủ không yên...