Chủ đề nóng

Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Bắc Kạn: Hội Nông dân tỉnh góp phần vào tăng trưởng kinh tế địa phương

Chiến Hoàng Thứ ba, ngày 26/09/2023 09:36 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Trong nhiệm kỳ 2018, 2023, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã phát huy vai trò trung tâm, là nòng cốt của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Qua đó, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn góp phần quan trọng trong tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế địa phương.
Bình luận 0

Hỗ trợ nông dân phát triển hiệu quả các mô hình kinh tế

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có hơn 62.000 hộ sản xuất nông nghiệp, trong đó có 50.511 hội viên nông dân. Đời sống hội viên nông dân cơ bản ổn định và ngày càng nâng cao. Đến hết năm 2022, tỉnh Bắc Kạn có 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trong 5 năm qua (2018-20123), dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Bắc Kạn, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Dấu ấn Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Ảnh 3.

Sản phẩm OCOP Bí xanh thơm của các nông dân huyện Ba Bể trong Ngày hội Bí xanh thơm Ba bể. Ảnh: Chiến Hoàng

Cùng với đó, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm đẩy mạnh phát triển hội viên gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tích cực tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" gắn với tăng cường triển khai các mô hình, dự án.

Tích cực vận động nông dân phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới nếp nghĩ, cách làm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện từng vùng để phát triển sản xuất hàng hóa có liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội đã trực tiếp hướng dẫn thành lập được 52 HTX, 625 tổ hợp tác; các HTX, tổ hợp tác bước đầu tổ chức các hoạt động sản xuất, chế biến và có sản phẩm ra thị trường. Qua các mô hình kinh tế tập thể đã gắn kết nông dân với nông dân, nông dân với doanh nghiệp để cùng nhau phát triển sản xuất, giảm thiểu tác động tiêu cực của thị trường, nâng cao được giá trị của hàng hóa, tạo ra vùng sản xuất tập trung kết nối thị trường, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hội viên, nông dân.

Hằng năm, Hội Nông dân các cấp đã trực tiếp hướng dẫn xây dựng các sản phẩm OCOP. Kết quả, trong nhiệm kỳ 2018 -2023, các cấp Hội đã hướng dẫn xây dựng 60 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP, góp phần nâng số lượng sản phẩm OCOP toàn tỉnh Bắc Kạn đến hết năm 2022 là 181 sản phẩm từ 3 sao trở lên.

Triển khai có hiệu quả các dự án, mô hình giảm nghèo do Trung ương Hội hỗ trợ như: Dự án "Tuyên truyền, hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng, cải tạo hệ thống chuồng trại trong chăn nuôi, ủ phân hữu cơ vi sinh để bảo vệ môi trường" tại xã Yến Dương, huyện Ba Bể; dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong nuôi gà mía thương phẩm theo hướng an toàn sinh học" tại xã Nông Thượng và phường Sông Cầu, TP.Bắc Kạn; dự án "Hỗ trợ giống bò bản địa sinh sản tại tỉnh Bắc Kạn" tại xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm...

Hội Nông dân cũng đã tổ chức 775 buổi tuyên truyền cho 230.912 lượt hội viên nông dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới được; vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội còn tuyên truyền, vận động 243.220 lượt hộ hội viên đăng ký gia đình văn hóa. Kết quả bình xét cuối năm có 226.772 lượt hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân các cấp của tỉnh Bắc Kạn đã làm tốt công tác xây dựng, tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân trong nhiệm kỳ được 5.968.970.000 đồng. Thông qua nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân và nguồn vốn của các ngân hàng, đã giúp hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và làm giàu bền vững, góp phần ổn định an ninh trật tự ở nông thôn.

Đồng thời đã phần nào đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm tại chỗ cho hội viên, hạn chế tình trạng tín dụng ở nông thôn, từ đó mỗi năm có hàng nghìn hội viên nông dân đã có thêm nguồn vốn, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, hình thành nhiều mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao.

255 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 6.

Hội viên nông dân trao đổi tại Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm giữa các tổ hợp tác thực hiện Quỹ tài trợ cạnh tranh dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn do Ban Điều phối Dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức. Ảnh: Chiến Hoàng

Cùng với đó, Hội Nông dân các cấp đã chủ động tuyên truyền sâu, rộng tới hội viên nông dân về vai trò của khoa học và công nghệ đối với phát triển kinh tế - xã hội; thông tin, kiến thức về khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp, các mô hình, các điển hình nông dân trong hoạt động sáng tạo cũng như ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

255 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 7.

Một lớp tập huấn về kiến thức khoa học công nghệ trong chăn nuôi, trồng trọt do Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức. Ảnh: Chiến Hoàng

Phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức 4.174 lớp tập huấn cho 235.973 lượt hội viên về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh, sử dụng phân bón, cải tạo đất nông nghiệp.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã trực tiếp và phối hợp, tổ chức đào tạo nghề cho 4.263 lao động nông thôn, 80% lao động sau đào tạo có việc làm; nhân rộng mô hình "Nông dân dạy nông dân", dạy nghề theo phương thức các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trực tiếp "cầm tay chỉ việc", kết hợp giữa lý thuyết với thực hành tại mô hình. Qua đó, hằng năm giúp hàng trăm hộ hội viên có thêm kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức, quy trình trồng trọt, chăn nuôi an toàn, hiệu quả, chia sẻ các nội dung khác liên quan đến tiếp cận nguồn vốn, cơ chế chính sách của Nhà nước, thị trường tiêu thụ, liên kết sản xuất bền vững.

255 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 8.

Diễn đàn Nông dân khởi nghiệp, sáng tạo trong thời kỳ chuyển đổi số thông qua những sản phẩm OCOP cho cán bộ, hội viên nông dân do Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức trong nhiệm kỳ. Ảnh: Chiến Hoàng

Năm 2022, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã tham mưu tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Bưu điện tỉnh Bắc Kạn nhằm phối hợp hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong nông nghiệp và hỗ trợ kết nối, tiêu thụ nông sản cho hội viên nông dân thông qua sản giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn. Đến nay, Hội đã lựa chọn được 314 sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn.

255 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 9.

Hội nghị bàn tròn cấp tỉnh hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã phát triển rừng và trang trại bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu do Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức trong nhiệm kỳ. Ảnh: Chiến Hoàng

Bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

"Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân các cấp đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; phong trào "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững" phát triển rộng khắp, lan tỏa mạnh mẽ đã khích lệ vai trò chủ thể trong lao động sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật...

Qua đó, trình độ sản xuất, cách thức phát triển kinh tế nông nghiệp của hội viên và lực lượng nông dân ngày càng được nâng lên. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023 đã góp phần quan trọng trong tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Kạn; thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tại địa phương" - Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Bắc Kạn nhận định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem