Chủ đề nóng

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn người nghèo và các đối tượng chính sách khác

Thu Hà Thứ năm, ngày 29/12/2022 14:23 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Ngày 29/12, tại Hà Nội, Ngân hàng CSXH tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Bình luận 0

 Nguồn vốn tín dụng chính sách tăng gấp gần 42 lần sau 20 năm thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ

Báo cáo tóm tắt Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Dương Quyết Thắng cho biết: Tính đến ngày 30/11/2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt gần 298.000 tỷ đồng, tăng gần 291.000 tỷ đồng, gấp 41,9 lần so với năm 2002, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 21,4%.

Phó Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Tiến Trung

Đặc biệt, kể từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội 100% đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện đã cân đối, ủy thác vốn ngân sách địa phương sang Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay với nguồn vốn nhận ủy thác đến nay đạt gần 30.000 tỷ đồng thể hiện rõ phương châm "Trung ương và địa phương cùng làm".

Phó Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ - Ảnh 2.

Chủ trì Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái (ngồi giữa), Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH Nguyễn Thị Hồng (bìa trái) và Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Dương Quyết Thắng. Ảnh: Tiến Trung

Vốn tín dụng chính sách xã hội đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước, trong đó tập trung ưu tiên đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, huyện đảo, xã đảo, vùng bãi ngang ven biển.

Trong 20 năm qua, với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, Ngân hàng CSXH đã tập trung huy động được nguồn lực lớn để cho vay, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao, tạo điều kiện giúp trên 42,8 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn với doanh số cho vay gần 830 nghìn tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ - Ảnh 3.

Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH Nguyễn Thị Hồng khai mạc Hội nghị. Ảnh: Tiến Trung

Đến 30/11/2022, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt gần 280.000 tỷ đồng với gần 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ.

Ngoài chính sách cho vay vốn hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập, còn có các chính sách cho vay vốn để giải quyết một phần nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, để giảm nghèo, tín dụng chính sách còn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với doanh số cho vay gần 18.000 tỷ đồng cho gần 280.000 lượt khách hàng.

Phó Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ - Ảnh 4.

Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Dương Quyết Thắng báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ảnh: Tuấn Dũng

Chất lượng tín dụng chính sách xã hội luôn được duy trì, củng cố, nâng cao, đảm bảo mục tiêu bảo toàn, phát triển vốn cho Nhà nước. Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khoanh giảm từ 13,75%/tổng dư nợ (khi nhận bàn giao) xuống còn 0,67%/tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn chiếm 0,26%/tổng dư nợ (thời điểm 30/11/2022).

Phó Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Tuấn Dũng

Trong giai đoạn tới, Ngân hàng CSXH đặt mục tiêu phát triển thành tổ chức có khả năng tự chủ, phát triển ổn định lâu dài, bền vững, duy trì được vai trò là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ, tập trung vào những lĩnh vực mà các tổ chức tài chính hoạt động theo nguyên tắc thị trường không thể đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng được một phần. Tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả hơn chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác phù hợp với các chương trình mục tiêu quốc gia và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, tạo điều kiện để người dân sản xuất kinh doanh

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao Ngân hàng CSXH và những kết quả đạt được qua 20 năm triển khai chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ngân hàng CSXH tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, thực hiện hiệu quả mô hình tổ chức, phương thức quản lý tín dụng chính sách đặc thù; tập trung huy động các nguồn lực tài chính theo phương châm "Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân cùng làm", đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu cho vay vốn người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Phó Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ - Ảnh 6.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam nhấn mạnh: Nguồn vốn tín dụng chính sách uỷ thác qua Hội Nông dân đã giúp cho gần 12 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế và giải quyết việc làm. Ảnh: Tiến Trung

Triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, tạo điều kiện để người dân sản xuất kinh doanh; tăng cường quản lý, giám sát nguồn vốn vay, không để cho vay sai đối tượng, sai mục đích; tiếp tục củng cố, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số...

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến mọi tầng lớp Nhân dân; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; phối hợp với Ngân hàng CSXH và chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả việc cho vay vốn chính sách.

Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, xác định nhiệm vụ chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách tín dụng xã hội là nội dung công tác thường xuyên.

Với những thành tích đạt được trong triển khai chính sách tín dụng đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trong 20 năm qua, Ngân hàng CSXH đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2004; tặng Cờ thi đua của Chính phủ các năm 2006, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 và năm 2018; Chủ tịch nước tặng thưởng: Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2008, hạng Nhì năm 2013; Huân chương lao động hạng Nhì năm 2006, hạng Nhất 2017. Năm 2020, Ngân hàng CSXH vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu "Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem