Chủ đề nóng

sáng tạo phong trào thi đua theo hướng thiết thực

  • Đổi mới, sáng tạo phong trào thi đua theo hướng thiết thực

    Đổi mới, sáng tạo phong trào thi đua theo hướng thiết thực

    “Các tổ chức chính trị xã hội cần chọn việc trọng tâm, trọng điểm có điểm nhấn đề thực hiện hiệu quả” - Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết chương trình phối hợp và công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017 giữa Ủy ban T.Ư MTTQ VN và các tổ chức chính trị - xã hội tại Hà Nội.