Chủ đề nóng

việc làm dịp cuối năm

  • TP.HCM cần khoảng 43.000 vị trí việc làm dịp cuối năm
    Tính đến tháng 10/2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM đã tổ chức 121 sàn giao dịch việc làm (cả trực tiếp và trực tuyến) để kết nối, hỗ trợ việc làm cho lao động. Từ nay đến cuối năm, TP.HCM cần khoảng 43.000 vị trí việc làm.