Chủ đề nóng

Võ Trung Phi (Ninh Thuận)

  • Bỏ phố về vùng nắng gió làm giàu, thu gần nửa tỷ mỗi năm

    Bỏ phố về vùng nắng gió làm giàu, thu gần nửa tỷ mỗi năm

    Võ Trung Phi (26 tuổi, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) đã bỏ nghề dược có thu nhập cao tại TP. Hồ Chí Minh về vùng nắng gió quê nhà làm nông dân. Phi đã biến vùng đất khô cằn thành trang trại trù phú có doanh thu trên 400 triệu đồng/năm.