Chủ đề nóng

xã hội già

  • Nguy cơ lớn từ xã hội già

    Nguy cơ lớn từ xã hội già

    Số lượng người già gia tăng, sức lao động giảm, ngân sách y tế dành cho người già phình to, quỹ hưu trí bội chi… là những vấn đề Việt Nam đang phải đối mặt. Các chuyên gia nhận định, chính sách cần thay đổi để biến già thành giàu, thành có ích.