Chủ đề nóng

10 năm ngày thành lập Báo Điện tử Dân Việt

  • Báo điện tử Dân Việt: Niềm tin và kỳ vọng tuổi lên 10

    Báo điện tử Dân Việt: Niềm tin và kỳ vọng tuổi lên 10

    LTS: Trong chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, Dân Việt có sự tiếp sức, hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ, hiệu quả của nhiều bộ, ngành, đơn vị... Nhìn lại chặng đường đã qua và kỳ vọng về bước đi tiếp theo của Dân Việt, lãnh đạo các bộ, ngành đã bày tỏ suy nghĩ và chia sẻ của mình.