Chủ đề nóng

Mưa lũ lớn ở các tỉnh miền Trung năm 2020

  • Những đôi tay “hồi sinh” vùng lũ quét

    Những đôi tay “hồi sinh” vùng lũ quét

    Trong thiên tai, bão lũ, cùng với sự giúp đỡ của nhân dân trong và ngoài nước, người dân Quảng Trị đã đùm bọc, cùng nắm chặt tay nhau qua cơn hoạn nạn. Tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách, không bỏ ai lại phía sau ấy được đúc kết, gìn giữ qua bao thế hệ.