Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên: Nghị quyết 69 là tiền đề quan trọng phát triển kinh tế tập thể

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ tư, ngày 12/06/2024 13:56 PM (GMT+7)
Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, Nghị quyết 69 là tiền đề quan trọng để Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đề ra các kế hoạch cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội đặc biệt là huy động mọi nguồn lực để phát triển các mô hình kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới.
Bình luận 0

Ngày 11/5, Chính phủ ban hành Nghị quyết 69/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Ngô Thế Hoàn – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên khẳng định: Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị ra đời trong bối cảnh Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đang thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028, trong đó Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua và phong trào thi đua của Hội, từ đó đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên: Nghị quyết 69 là tiền đề quan trọng phát triển kinh tế tập thể- Ảnh 1.

Ông Ngô Thế Hoàn - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tại Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân Quý I/2024. Ảnh: Hà Thanh

Hội Nông dân tỉnh đã tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, hướng về cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nông dân, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới; củng cố, phát triển tổ chức Hội; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nông dân đối với Đảng.

Từ Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 59-KH/ĐĐHNDVN ngày 17/01/2024 của Đảng đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều chương trình hành động và kế hoạch cụ thể để thực hiện hiệu quả các nội dung mà Nghị quyết đề ra.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, đối với 7 nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Nghị quyết 69-NQ/CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân và Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028, thì nhiệm vụ thứ nhất là "Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị" được ưu tiên thực hiện hàng đầu vì: Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống và thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đề ra.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên: Nghị quyết 69 là tiền đề quan trọng phát triển kinh tế tập thể- Ảnh 2.

Công tác tập huấn cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên luôn được các cấp Hội quan tâm. Ảnh: Hà Thanh

Nhận thức rõ điều đó, ngay khi Nghị quyết số 46-NQ/TW được ban hành, Trung ương Hội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Chương trình hành động thực hiện. Cụ thể, Trung ương Hội Nông dân đã tổ chức Hội Nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết tới Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Tại Hội nghị trực tuyến, tỉnh Thái Nguyên có 107 điểm cầu với trên 1.927 đại biểu tham dự. Cùng với đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 40-KH/HNDT về tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2023 - 2028 triển khai trong hệ thống Hội với nhiều hình thức học tập, quán triệt, triển khai.

Cũng theo ông Hoàn, nhằm thực hiện hiệu quả những nội dung của tinh thần Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 69 của Chính phủ, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 23 về việc thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới triển khai tới Hội Nông dân cơ sở.

Đó là cơ sở giúp cán bộ, hội viên nông dân nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết, từ đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn hệ thống Hội để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết. 

Đồng thời, tạo sự đồng thuận, cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, hội viên nông dân phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tin tưởng và tích cực tham gia các hoạt động do Hội Nông dân Việt Nam tổ chức nhằm xây dựng Hội Nông dân vững mạnh, góp phần phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Chia sẻ thêm, ông Ngô Thế Hoàn cho biết: Việc phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ sẽ tạo điều kiện cho những hội viên, nông dân giao tiếp, ứng xử, bày tỏ quan điểm, tâm tư nguyện vọng; trao đổi thông tin theo từng lĩnh vực, đồng thời hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh và trong cuộc sống theo từng chủ đề và các hoạt động xã hội, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hội viên và chất lượng hoạt động của Hội.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên: Nghị quyết 69 là tiền đề quan trọng phát triển kinh tế tập thể- Ảnh 3.

Việc thành lập các câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" đã tạo điều kiện cho những hội viên, nông dân bày tỏ quan điểm, tâm tư nguyện vọng; trao đổi thông tin theo từng lĩnh vực, đồng thời hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh và trong cuộc sống. Ảnh: Quang Tuấn

Thông qua các hoạt động của từng câu lạc bộ để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống của dân tộc cũng như phát huy các khả năng của các thành viên, góp phần nâng cao vai trò, hiệu quả tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp của Hội Nông dân tỉnh. 

Đồng thời khơi dậy tinh thần hợp tác, khởi nghiệp, sáng tạo của hội viên, nông dân; thu hút ngày càng nhiều hội viên, nông dân, cá nhân và tổ chức tham gia phát triển KTTT, HTX nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của thành viên, hộ gia đình, thực hiện vai trò và trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững. Đó cũng là mục tiêu mà Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 69 của Chính phủ hướng đến.

Nhằm khuyến khích nông dân nhất là lao động nông thôn lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, trong những năm qua Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân chủ động phối hợp với Sở lao động Thương binh và xã hội; Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua đào tạo nghề tại các địa phương.

Nhờ các hoạt động dạy nghề, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân các cấp có điều kiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoạt động Hội dần đi vào thực chất, hiệu quả.

Từ các mô hình vay vốn, hoạt động dịch vụ hỗ trợ đã hình thành các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp cùng liên kết, hợp tác hỗ trợ nhau trong sản xuất, tìm nguyên liệu đầu vào, đầu ra cho sản phẩm theo chuỗi giá trị tại các địa phương.

Các hoạt động này là điều kiện thuận lợi để các cấp Hội tuyên truyền vận động nông dân tham gia tổ chức hội, cổ vũ, nhân rộng, xây dựng và phát triển phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên: Nghị quyết 69 là tiền đề quan trọng phát triển kinh tế tập thể- Ảnh 4.

Từ các mô hình vay vốn, hoạt động dịch vụ hỗ trợ đã hình thành các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp cùng liên kết, hợp tác hỗ trợ nhau trong sản xuất. Ảnh: Hà Thanh

Từ khi có Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030", Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 13/5/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 53-Ctr/TU ngày 06/02/2024 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 31/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cùng với việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 11/5/2024 trong đó quy định 7 nhiệm vụ trọng tâm về nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam.

"Đây là tiền đề quan trọng để trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên sẽ đề ra các kế hoạch cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội đặc biệt là vận động mọi nguồn lực để phát triển các mô hình kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới… từ đó tạo động lực cho nông dân tích cực tham gia vào các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào do Hội Nông dân các cấp phát động", Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem