Chủ đề nóng

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NDVN gợi ý nông dân Lạng Sơn tham gia vào thị trường tín chỉ cacbon

Gia Tưởng Thứ ba, ngày 03/10/2023 15:53 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, ông Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã gợi mở nhiều cơ hội mới với nông dân Lạng Sơn.
Bình luận 0

Hướng dẫn nông dân Lạng Sơn hội nhập kinh tế xanh với thế giới

Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, ông Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam đã nêu cụ thể 5 vấn đề nông dân tỉnh Lạng Sơn cần thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, các cấp Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của tỉnh. 

Cần làm cho mỗi cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, trong đó, hội viên, nông dân đóng vai trò chủ thể, vừa là lực lượng thực hiện, là người được thụ hưởng thành quả. 

Từ đó, động viên mọi nguồn lực của giai cấp nông dân thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh tiếp tục có bước phát triển hơn nữa. 

Phó chủ tịch Trung ương hội Nông dân Việt Nam gợi ý nông dân Lạng Sơn  tham gia vào thị trường tín chỉ Cacbon. - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Gia Tưởng

Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam cũng yêu cầu các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nông nghiệp hữu cơ, mở rộng liên kết và nâng cao chuỗi giá trị gắn với chế biến nhằm xây dựng thương hiệu, tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp địa phương; đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng theo hướng bền vững, trong đó cần nghiên cứu các quy định để hỗ trợ, hướng dẫn nông dân sớm được tiếp cận, tham gia thị trường tín chỉ cacbon trong thời gian tới.

Các cấp Hội cần phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân, từng bước tri thức hóa người nông dân. Tăng cường và tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân, giúp nông dân có đủ thông tin, điều kiện, nguồn lực để phát triển kinh tế, làm giàu và giảm nghèo bền vững, có năng lực hiểu biết về thị trường trong nước và quốc tế, có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và thời kỳ số hóa mạnh mẽ. Tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Chỉ có như vậy, nông dân mới có đủ bản lĩnh chính trị và trình độ để làm chủ nông thôn mới; không chỉ là lực lượng mạnh về kinh tế mà còn là lực lượng chính trị, văn hóa, xã hội, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", ông Nam nhấn mạnh.

Phó chủ tịch Trung ương hội Nông dân Việt Nam gợi ý nông dân Lạng Sơn  tham gia vào thị trường tín chỉ Cacbon. - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam (trái) cùng Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu thăm gian hàng do nông dân Lạng Sơn sản xuất. Ảnh: Gia Tưởng

Cũng theo Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các tổ chức thành viên khác trong Mặt trận Tổ quốc và các thành phần kinh tế, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, để huy động nguồn lực, hỗ trợ nông dân về vốn tín dụng, vật tư nông nghiệp, khoa học kỹ thuật; hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác trong sản xuất, bảo quản, chế biến, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ nông sản, tổ chức sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của thị trường. 

Cần tăng cường xây dựng, phát triển nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân trong tỉnh theo Nghị định số 37 ngày 24/6/2023 của Chính phủ, trong đó chú trọng phát triển nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân ngoài ngân sách.

Với trách nhiệm là "trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới", Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn cần tích cực xây dựng và củng cố tổ chức Hội nhằm đáp ứng yêu cầu vận động nông dân trong tình hình mới chú trọng xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp; làm tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân.

Các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Mỗi cán bộ Hội Nông dân trong tỉnh cần phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được, tích cực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, công tác dân vận, nắm vững nghị quyết, chính sách của Đảng, của Nhà nước và của địa phương một cách có hệ thống, làm cơ sở để cụ thể hoá những chủ trương, chính sách đó vào thực tiễn, góp phần thiết thực cùng cấp uỷ, chính quyền từng bước nâng cao đời sống của nông dân.

Các cấp Hội cần bám sát thực tiễn cuộc sống, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, và những chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, để tìm ra những cách làm phù hợp, có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động; chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh những vấn đề quan trọng về chủ trương chính sách phát triển kinh tế-xã hội ở nông thôn. Đồng thời, tích cực tham gia và nâng cao chất lượng giám sát phản biện xã hội về các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo Hội Nông dân nhiệm kỳ mới

Trong bài phát biểu, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam nhấn mạnh tới nội dung quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phó chủ tịch Trung ương hội Nông dân Việt Nam gợi ý nông dân Lạng Sơn  tham gia vào thị trường tín chỉ Cacbon. - Ảnh 3.

Thay mặt Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân Tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Gia Tưởng.

"Tôi đề nghị đại hội sáng suốt lựa chọn những đại biểu có năng lực, trình độ, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn khóa X đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định. Đồng thời cân nhắc lựa chọn những đại biểu ưu tú, tiêu biểu, có khả năng đại diện, mang tiếng nói của cán bộ, hội viên nông dân Lạng Sơn tới diễn đàn đại hội tham gia vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII"- ông Phạm Tiến Nam yêu cầu.

Kết thúc bài phát biểu, ông Phạm Tiến Nam đã bày tỏ: "Với tình cảm và niềm tin sâu sắc, tôi chúc công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Lạng Sơn sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 17 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem