Chủ đề nóng

Tập đoàn Bảo Việt lần đầu tiên ra mắt báo cáo thường niên tích hợp trên nền tảng di động

PV Chủ nhật, ngày 26/04/2015 11:39 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Ngày 25/4/2015 tại  Hà Nội, Tập đoàn Bảo Việt đã phát hành báo cáo thường niên tích hợp năm 2014 nhằm cung cấp một bức tranh toàn cảnh về hoạt động của Bảo Việt không chỉ trong năm 2014 mà còn trong quá trình phát triển của Bảo Việt suốt nửa thế kỷ qua.
Bình luận 0
Lần đầu tiên ra mắt báo cáo tích hợp tại Việt Nam

Nắm bắt xu hướng của thế giới, Bảo Việt lần đầu tiên thực hiện lập báo cáo tích hợp (Integrated Report) với việc kết hợp giữa nội dung báo cáo thường niên truyền thống, báo cáo phát triển bền vững và báo cáo tài chính nhằm cung cấp thông tin tổng hợp và đầy đủ nhất về hoạt động của doanh nghiệp tới các nhà đầu tư và công chúng quan tâm.

Báo cáo thường niên tích hợp của Bảo Việt mong muốn cung cấp một góc nhìn toàn diện về hiệu quả hoạt động và giá trị của doanh nghiệp trên nhiều khía cạnh khác nhau như tài chính, quản trị, trách nhiệm xã hội, môi trường, giúp cho người đọc tiếp cận, xử lý, phân tích thông tin chính xác và hiệu quả hơn. Qua đó, người đọc sẽ thấy được mối liên hệ trực tiếp giữa hiệu quả hoạt động về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG) với khả năng sinh lời của doanh nghiệp để tạo ra những giá trị mang tính bền vững và dài hạn.

Bảo Việt - Nửa thế kỷ vì những niềm tin của bạn

Năm 2015 là một năm đầy ý nghĩa với Bảo Việt, năm đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, hình thành và phát triển của Bảo Việt tại Việt Nam. Chính vì vậy, Báo cáo thường niên của Bảo Việt thể hiện việc xâu chuỗi hành trình từ quá khứ - hiện tại - tương lai với thông điệp “Bảo Việt - Nửa thế kỷ Vì những niềm tin của bạn”, Bảo Việt mong muốn thể hiện sự trân trọng, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được bồi đắp trong suốt nửa thế kỷ qua; tập trung khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực tiềm ẩn và sẵn có trong toàn hệ thống, từ đó tạo đà phát huy sức mạnh tổng thể để khởi đầu cho nửa thế kỷ phát triển tiếp theo.

Cập nhật và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế

Trên cơ sở tham chiếu các nguyên tắc về công khai, minh bạch thông tin theo các chuẩn mực quốc tế bao gồm Nguyên tắc quản trị doanh nghiệp của OECD, chuẩn mực quốc tế về việc lập và công bố báo cáo tài chính, Bảo Việt đã cải tiến chất lượng báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro thể hiện qua các nội dung cụ thể như:

* Tiếp cận các giải pháp phần mềm hàng đầu thế giới về quản trị, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ như giải pháp RSA – Archer Audit Management của EMC hay Accelus Audit Management của Thomson Reutes nhằm đánh giá khả năng ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại trong việc nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ. Kiểm toán nội bộ của Bảo Việt được tổ chức và hoạt động theo chuẩn mực phù hợp với Khung hành nghề quốc tế (International Professional Practices Framework-IPPF) của Viện Kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ (The Institute of Internal Auditors – IIA).

* Xây dựng và cải thiện các công cụ quản lý rủi ro theo chuẩn mực quốc tế về khung Quản lý rủi ro doanh nghiệp (Enterprise Risk Management – ERM) nhằm xác định, phân loại và đánh giá các rủi ro một cách có hệ thống, đảm bảo các rủi ro được nhận diện, quản lý kịp thời, hiệu quả.

* Duy trì việc lập Báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế (IFRS) nhằm đáp ứng mong đợi của các nhà đầu tư về một bản báo cáo tài chính đầy đủ, minh bạch và có độ tin cậy cao, giúp nhà đầu tư có thể dễ dàng đối chiếu với các thông tin tài chính trên thị trường quốc tế. Việc áp dụng IFRS giúp tăng cường khả năng so sánh và tính minh bạch của hoạt động báo cáo tài chính. Các báo cáo tài chính lập theo IFRS được chấp nhận rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới. Các yếu tố này là điều kiện tiên quyết để tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

* Áp dụng nguyên tắc GRI cho Báo cáo phát triển vững: Báo cáo của Bảo Việt tiếp tục dựa theo nguyên tắc G4 của Tổ chức sáng kiến toàn cầu. Trong quá trình xây dựng nội dung báo cáo theo tiêu chuẩn GRI, Bảo Việt nhận thấy đây là thước đo đánh giá toàn diện về hoạt động bền vững của doanh nghiệp, báo cáo năm 2014 tiếp tục được xây dựng theo nguyên tắc của tổ chức này dành cho doanh nghiệp ngành tài chính dịch vụ.

Thông tin đa chiều, tầm nhìn rộng mở

Với mục tiêu cung cấp cho nhà đầu tư bức tranh toàn cảnh về những hoạt động cụ thể tại Bảo Việt nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển trong trung và dài hạn, Bảo Việt không chỉ đề cập tới các giải pháp chiến lược trong năm 2015 mà còn phân tích và lường định các cơ hội, thách thức trong giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở xem xét chiến lược kinh doanh với tầm nhìn rộng mở hơn với nhiều bên liên quan - bao gồm cả xã hội và môi trường, Bảo Việt có thể hoạch định các mục tiêu chiến lược phù hợp nhằm phân bổ và khai thác các nguồn lực hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng là điểm nhấn được Bảo Việt đầu tư về mặt nội dung với những phân tích sâu sắc về biến động tình hình kinh tế vĩ mô, diễn biến tình hình thị trường. Cùng với các thuyết minh cụ thể về các chỉ tiêu kinh doanh đặc thù, Bảo Việt mong muốn giúp người đọc có góc nhìn cận cảnh về các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Bảo Việt và góc nhìn toàn cảnh về thị trường trong mối tương quan giữa Bảo Việt với doanh nghiệp cùng ngành.

Báo cáo thường niên năm 2014 của Bảo Việt đã hội tụ các yếu tố cơ bản của một báo cáo tích hợp đó là việc định hình lại phạm vi thông tin liên quan đến mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp (trung và dài hạn). Báo cáo cũng mang đến khả năng đánh giá tổng quát hơn về giá trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp với nhiều khía cạnh khác nhau như tài chính, xã hội, môi trường. Bảo Việt tin rằng những doanh nghiệp nào thực hiện tốt việc báo cáo toàn diện các vấn đề nêu trên sẽ giúp tăng cường tính minh bạch và mức độ tin cậy của thông tin cung cấp cho nhà đầu tư, từ đó sẽ có cơ hội được các nhà đầu tư quốc tế quan tâm để đầu tư và hợp tác nhiều hơn. Bảo Việt cũng là doanh nghiệp nhiều năm liền đạt danh hiệu TOP 10 tổ chức có công tác quan hệ Nhà đầu tư tốt nhất Việt Nam và TOP 50 doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu do FORBES bình chọn.
 
Cùng Bảo Việt nỗ lực vì hành tinh xanh

“Cùng nỗ lực vì hành tinh xanh” là thông điệp của Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu diễn ra vào đầu tháng 12/2014. Việt Nam là một trong các quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do tác động của biến đổi khí hậu do đó Bảo Việt hiểu rằng chúng ta cần phải hành động ngay từ hôm nay, ngay từ lúc này thông qua việc xây dựng lối sống xanh và bền vững.

Hình ảnh xuyên suốt Báo cáo phát triển bền vững là những bức hình tươi đẹp về thiên nhiên về môi trường sống của chúng ta cùng các diễn giải về ảnh hưởng mà biến đổi khí hậu gây ra. Bảo Việt mong muốn giữ gìn sự tươi đẹp của thiên nhiên và kêu gọi cộng đồng hãy cùng chung tay góp sức trong công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu, vì một tương lai xanh, vì một hành tinh xanh.

Báo cáo về định hướng chiến lược giai đoạn 2016-2020

Cùng với chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016-2020, Bảo Việt đã xây dựng định hướng chiến lược phát triển bền vững với các mục tiêu về môi trường và xã hội cũng như các hành động trong năm 2015. Định hướng phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020 của Bảo Việt được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo Tầm nhìn 2050 và Hành động 2020 của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững thế giới. Theo đó, nhằm hiện thực hóa tầm nhìn về một thế giới năm 2050 gồm 9 tỷ người sinh sống tốt đẹp với các điều kiện sống được đảm bảo thì 9 yếu tố về môi trường – xã hội cần phải ưu tiên giải quyết đến năm 2020. Biến đổi khí hậu là một trong 9 yếu tố cần được quan tâm.

Báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt cũng đã phân tích chi tiết các cơ hội, thách thức đặt ra trong thời gian tới giúp Bảo Việt xác định được lộ trình phát triển trên cơ sở cân đối giữa các mục tiêu kinh tế - xã hội và môi trường. Trong đó, giảm thiểu khí thải nhà kính, nâng cao ý thức của cộng đồng là các giải pháp của Bảo Việt nhằm góp phần giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu lên môi trường và cuộc sống con người.
Tăng tính tiện dụng, giảm lượng giấy in thông qua phiên bản điện tử của Báo cáo trên điện thoại di động

Nằm trong mục tiêu xanh hóa các hoạt động kinh doanh, Bảo Việt đã giảm số lượng báo cáo bản in và thay vào đó, Bảo Việt đã triển khai báo cáo phiên bản điện tử trên điện thoại di động hoặc trên website chính thức của Tập đoàn Bảo Việt. Các báo cáo có thể tải từ kho ứng dụng của Apple Store hoặc Android với tên gọi:
* Bảo Việt Báo cáo thường niên 2014 (bản tiếng Việt);
* Bảo Việt Báo cáo phát triển bền vững 2014 (bản tiếng Việt);
* Baoviet Annual report (bản tiếng Anh);
* Baoviet Sustainability report (bản tiếng Anh)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem