Chủ đề nóng

Tổng Bí thư: Lực lượng công an không để bị sa ngã trước sự mua chuộc, lôi léo nào của các phần tử xấu

PVCT Thứ sáu, ngày 17/06/2022 13:47 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn lực lượng công an phải luôn luôn giữ mình cho thật trong sạch, thật vững vàng, không bị sa ngã trước bất cứ sự mua chuộc, lôi kéo nào của các phần tử xấu, "lợi ích nhóm"; không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường.
Bình luận 0

Ngày 17/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư: Lực lượng công an không để bị sa ngã trước sự mua chuộc, lôi léo nào của các phần tử xấu - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Lực lượng công an không để bị sa ngã trước sự mua chuộc, lôi léo nào của các phần tử xấu, lợi ích nhóm. Ảnh VGP

 Tệ tham nhũng, tiêu cực chưa được giải quyết triệt để

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở, nhấn mạnh, làm rõ thêm một số vấn đề và tập trung vào trả lời 3 câu hỏi: Vì sao vào lúc này Bộ Chính trị lại phải bàn và ra Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới? Những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết lần này là gì? Chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ mà Nghị quyết lần này của Bộ Chính trị đề ra?

Luận giải, vì sao vào lúc này Bộ Chính trị lại phải bàn và ra Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, dự báo thời gian tới, tình hình chính trị, an ninh thế giới có thể còn diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch không ngừng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. 

Bên cạnh đó các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, xung đột giữa các nước lớn, dịch bệnh toàn cầu... đã, đang và sẽ đặt ra những yêu cầu mới và thách thức lớn trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác giữ gìn an ninh, trật tự.

Tổng Bí thư: Lực lượng công an không để bị sa ngã trước sự mua chuộc, lôi léo nào của các phần tử xấu - Ảnh 2.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an báo cáo tại hội nghị. Ảnh TTXVN

Ở trong nước, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 về cơ bản đã được kiểm soát, kinh tế-xã hội tiếp tục được phục hồi, phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt trên nhiều mặt… song chúng ta vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, đó là tệ tham nhũng, tiêu cực chưa được giải quyết triệt để; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi; vấn đề "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" vẫn chưa được ngăn chặn có hiệu quả... Đây vẫn là những thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định từ bên trong, gây mất niềm tin trong nhân dân.

Trên một số vùng chiến lược, địa bàn trọng điểm còn tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định, không loại trừ khả năng xảy ra bạo loạn chính trị. An ninh truyền thống và phi truyền thống còn diễn biến phức tạp. Âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự diễn biến rất khó dự báo…

"Trong bối cảnh tình hình đó, để thực hiện tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đòi hỏi lực lượng CAND phải luôn luôn cảnh giác, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang; nỗ lực phấn đấu không ngừng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Chính vì vậy, Bộ Chính trị khoá XIII đã quyết định ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về vấn đề đặc biệt quan trọng này. 

Tổng Bí thư: Lực lượng công an không để bị sa ngã trước sự mua chuộc, lôi léo nào của các phần tử xấu - Ảnh 4.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn (áo trắng) dự hội nghị. Ảnh TTXVN

Công an nhân dân không để bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường

Sau khi nêu rõ những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 12, Tổng Bí thư nêu rõ, để thực hiện tốt Nghị quyết cần xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, chứ không phải chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng Công an. Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy đảng trong lực lượng Công an phải luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng về giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh:"Phải nhận thức thật đúng và tăng cường quan hệ gắn bó giữa Công an với các ngành, các cấp, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân trong thực thi nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm an ninh, trật tự với phát triển kinh tế, xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại. 

Đặc biệt, Quân đội và Công an phải là hai lực lượng nòng cốt, thực sự là "Thanh kiếm" và "Lá chắn", là hai cánh của một con chim, bảo vệ, giữ gìn hòa bình, ổn định, phát triển đất nước. Do đó, phải không ngừng củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, phối hợp nhịp nhàng cùng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phục vụ phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân với xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc".

Vẫn theo Tổng Bí thư, cần phải chú trọng xây dựng lực lượng công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, thật sự liêm chính, gương mẫu, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, nghiêm minh, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để nêu cao ý chí chiến đấu; thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ đã dạy lực lượng Công an nhân dân. 

Phải coi đây là việc làm thường xuyên, rất hệ trọng, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động thực tế trong công tác, chiến đấu hằng ngày của mình; luôn luôn giữ mình cho thật trong sạch, thật vững vàng, không bị sa ngã trước bất cứ sự mua chuộc, lôi kéo nào của các phần tử xấu, "lợi ích nhóm"; không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường; không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm những việc ty tiện, đớn hèn, làm phương hại đến lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và lợi ích chính đáng của nhân dân. Có như thế mới bảo vệ được uy tín, danh dự thiêng liêng và phát huy được truyền thống anh hùng, cách mạng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Toàn thể lực lượng Công an nhân dân hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí của mình và thực hiện cho bằng được lời thề: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; "Còn Đảng thì còn mình"; "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất".Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem