Chủ đề nóng

Tổng Thanh tra Chính phủ nói kiên quyết loại bỏ cán bộ nào ở cơ quan chống tham nhũng?

Bách Thuận - Gia Bình Thứ tư, ngày 22/03/2023 19:00 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Tổng Thanh tra Chính phủ vừa phản hồi kiến nghị của cử tri TP.Hải Phòng liên quan việc hạn chế sự tác động tiêu cực của "nhóm lợi ích", "sân sau", "tư duy nhiệm kỳ".
Bình luận 0

Kiên quyết loại bỏ những cán bộ hư hỏng ra khỏi bộ máy

Cụ thể, cử tri TP.Hải Phòng đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng, ban hành mới, hoàn thiện đồng bộ hệ thống các văn bản về công tác phòng chống tham nhũng để thống nhất thực hiện từ Trung ương đến địa phương; đồng thời có cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội nhằm hạn chế sự tác động tiêu cực của "nhóm lợi ích", "sân sau", "tư duy nhiệm kỳ"; ngăn chặn nguy cơ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực ngay từ khi xây dựng chính sách, pháp luật.

Trả lời ý kiến này, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 đã bổ sung các quy định khắc phục một số hạn chế, bất cập của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 như mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; thêm một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai; kê khai không trung thực có thể bị buộc thôi việc; quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và người liên đới trách nhiệm nếu xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị…

Tổng Thanh tra Chính phủ nói kiên quyết loại bỏ cán bộ nào cơ quan chống tham nhũng? - Ảnh 1.

Người đứng đầu Thanh tra Chính phủ nhận định, phải loại bỏ hết cán bộ hư hỏng, tham nhũng, trước hết là ở cơ quan chống tham nhũng ra khỏi bộ máy. Ảnh: Quochoi.vn

Việc bổ sung các quy định điều chỉnh của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 nhằm bao quát hết các hoạt động ngày càng phong phú trong thực tiễn, đặc biệt là đề cao trách nhiệm của cá nhân người kê khai tài sản, thu nhập, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Ngoài ra, để hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành tạo cơ sở pháp lý quan trọng, thống nhất thực hiện từ Trung ương đến địa phương, thúc đẩy công tác phòng, chống tham nhũng và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua; cũng như góp phần ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục những sơ hở, bất cập làm phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Hệ thống văn bản về công tác Phòng, chống tham nhũng cơ bản đã hoàn thiện và đồng bộ, tuy nhiên theo Tổng Thanh tra Chính phủ, để công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng hiệu quả cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ cụ thể.

Đầu tiên, tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi đế xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; quy định về việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức đổi với cán bộ lãnh đạo, quản lý; cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên; cơ chế kiểm soát quyền lực trong phòng, chống tham nhũng.

Hai là, rà soát, xác định rõ những cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội còn thiếu chặt chẽ, sơ hở, chồng chéo, dễ bị lợi dụng, dễ làm nảy sinh tham nhũng; đặc biệt là cơ chế chính sách và công tác quản lý trên những lĩnh vực mà thực tế thời gian qua xảy ra nhiều sai phạm, tham nhũng lớn để từ đó khẩn trương có giải pháp khắc phục bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

Tổng Thanh tra Chính phủ nói kiên quyết loại bỏ cán bộ nào cơ quan chống tham nhũng? - Ảnh 2.

Việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ cũng là một trong các nhiệm vụ trọng tâm để công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng hiệu quả. Ảnh minh họa: NDiep

Ba là, đẩy mạnh cải cách hành chính; hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ. Tập trung xử lý nghiêm khắc, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; kiên quyết loại bỏ những cán bộ hư hỏng, tham nhũng ra khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước, trước hết là trong các cơ quan chống tham nhũng.

Bốn là, tập trung khắc phục bằng được những yếu kém trong công tác cán bộ. Thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường kiểm tra công tác quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trong phạm vi cả nước; kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm.

Năm là, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các dự án đầu tư lớn của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước; quản lý sử dụng đất đai; đầu tư theo hình thức BT, BOT; cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; quản lý vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; các dự án mua sắm lớn từ ngân sách nhà nước... Khẩn trương kết luận thanh tra, xử lý nghiêm sai phạm đối với các dự án gây thất thoát, thua lỗ kéo dài, dư luận xã hội quan tâm…

Sáu là, đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế đã phát hiện…

Huy động sự theo dõi của báo chí trong hoạt động thẩm tra

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, ngăn chặn nguy cơ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực ngay từ khi xây dựng chính sách, pháp luật, kiểm soát quyền lực để phòng, chống "lợi ích nhóm", "tham nhũng chính sách" trong hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng, trọng tâm nằm ở khâu xây dựng, hoàn thiện thể chế - là một trong những khâu đột phá chiến lược trong mục tiêu phát triển đất nước.

Để thực hiện tốt mục tiêu này, người đứng đầu Thanh tra Chính phủ nêu quan điểm cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng pháp luật, trong đó chú trọng hơn nữa một số vấn đề.

Thứ nhất, cơ quan soạn thảo luật cần thực hiện đúng các trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhất là tiến hành việc tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động của chính sách, đánh giá thủ tục hành chính đầy đủ, có chất lượng.

Tổng Thanh tra Chính phủ nói kiên quyết loại bỏ cán bộ nào cơ quan chống tham nhũng? - Ảnh 3.

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, cần huy động sự theo dõi của báo chí, tổ chức xã hội, nhân dân với hoạt động thẩm tra. Ảnh: Bách Thuận

Xây dựng chính sách minh bạch, cụ thể, rõ ràng, đồng bộ, thống nhất, đúng thẩm quyền, không có lợi ích cục bộ, "lợi ích nhóm", bảo đảm thể chế hóa đúng chủ trương, đường lối của Đảng.

Thứ hai, tăng cường trách nhiệm của cơ quan chủ trì thẩm tra và các cơ quan tham gia thẩm tra. Các cơ quan này cần phải được tăng cường số lượng thành viên hoạt động chuyên trách; tăng cường vai trò, trách nhiệm của thường trực các cơ quan này trong công tác thẩm tra, nhất là các bước thẩm tra sơ bộ trước khi thẩm tra chính thức. 

Hoạt động thẩm tra cần công khai, huy động sự tham gia của các ĐBQH, sự theo dõi của báo chí, tổ chức xã hội, của nhân dân, qua đó giám sát hoạt động thẩm tra, bảo đảm hoạt động này diễn ra minh bạch, khách quan.

Thứ ba, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong quy trình xây dựng pháp luật, đồng thời, cần nâng cao đạo đức, giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, công chức, đảng viên, để phòng, chống "lợi ích nhóm", tham nhũng từ hoạch định chính sách.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội; tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách và giảm số lượng đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm công tác ở các cơ quan hành pháp, tư pháp, bảo đảm hoạt động lập pháp chuyên nghiệp, độc lập, khách quan trong việc xem xét, quyết định các chính sách.

Thứ năm, tăng cường các kênh, các hoạt động giám sát đối với hoạt động xây dựng pháp luật như hoạt động giám sát của Đảng đối với công tác lập pháp; hoạt động giám sát của Quốc hội đối với việc thực thi pháp luật; hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, giám sát của báo chí và nhân dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem