Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị điều tra vì nhận tiền chạy án