Chủ đề nóng

tấc đất

 • Kiên quyết bảo vệ từng tấc đất, tấc biển của Tổ quốc

  Kiên quyết bảo vệ từng tấc đất, tấc biển của Tổ quốc

  (Dân Việt) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia và chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ là quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
 • Khát vọng mùa thu

  Khát vọng mùa thu

  (Dân Việt) - Ngày 2-9-1945 đã trở thành " Ngày Việt Nam" - ngày một dân tộc bị nô lệ tự giải thoát mình khỏi gông cùm và nỗi đau của một dân tộc " vong quốc nô" và trở thành niềm cổ vũ cho nhiều dân tộc nhược tiểu khác vùng lên tự giải phóng mình.
 • Nửa ly trà đá

  Nửa ly trà đá

  (Dân Việt) - Bác còn nhớ hình dạng của 500 đồng ra sao không? - 500 đồng ư? Anh nhớ 500 đồng gồm hai hình thức, bằng giấy thì màu hồng, bằng kim loại thì màu trắng. Nhưng nó chẳng còn mấy giá trị trao đổi.